Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/1993 z dne 8. 10. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/1993 z dne 8. 10. 1993

Kazalo

2071. Odlok o preimenovanju, preoštevilčbi, določitvi in imenovanju novih ulic v naselju Kamnik, stran 2832.

Na podlagi 8. člena Zakona o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb (Uradni list SRS, št. 5/80, 42/86 in 5/90) in 15. člena Pravilnika o določanju imen naselij in ulic (Uradni list SRS, št. 11/80 in Uradni list RS, št. 58/92) ter 7. člena Odloka o organizaciji in delu Skupščine občine Kamnik (Uradni list RS, št. 1/90, 16/90, 20/90 in 39/93) je Skupščina občine Kamnik na 32. skupni seji zbora združenega dela, zbora krajevnih skupnosti in Družbenopolitičnega zbora dne 22. 9. 1993 sprejela
ODLOK
o preimenovanju, preoštevilčbi, določitvi in imenovanju novih ulic v naselju Kamnik
1. člen
V naselju: Kamnik se preimenujejo in preoštevilčijo naslednje ulice:
Titov trg v Glavni trg
Ul. B. Kidriča v Šutno
Šlandrova ulica v Samostansko ulico.
2. člen
V naselju Kamnik se določijo in poimenujejo naslednji trg, prehod in drevored:
Frančiškanski trg Raspov prehod Janežičev drevored.
3. člen
V naselju Kamnik se Usnjarska cesta priključi na Šolsko ulico in zajame h. št. 5, 6, 7, 8, današnje Šutne.
Šolska ulica zajame h. št. 10, 11, 12, 13, 14, današnje Šutne. Na novo imenovana ulica Na produ zajame h. št. 1, 2, 3. 4, današnje Šutne.
4. člen
Potek in imena novih ulic ter oštevilčba v okviru novih ulic so prikazani v osnovnem kartografskem prikazu Evidence hišnih številk (EHIŠ) v merilu 1: 5000, ki je sestavni del tega odloka.
Spremembo ulic evidentira Geodetska uprava Kamnik v EHIŠ.
Zainteresirani uporabniki lahko dobijo kopijo izseka iz kartografskega prikaza in EHIŠ in sezname hišnih številk starega in novega stanja.
5. člen
Upravni organi občine Kamnik izvedejo v uradnih evidencah, za katere so pristojni, vse potrebne spremembe, ki jih določa ta odlok.
6. člen
Stroški za table z imeni ulic in novih tablic, kakor tudi stroški, ki jih bodo imeli prizadeti stanovalci zaradi preimenovanja in preoštevilčenja, bremenijo občinski proračun.
7. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 021-15/93
Kamnik, dne 22. septembra 1993.
Predsednik
Skupščine občine Kamnik
Maksimiljan Lavrinc, dipl. jur. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti