Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/1993 z dne 8. 10. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/1993 z dne 8. 10. 1993

Kazalo

2062. Sklep o soglasju k statutu Osnovne šole Žirovnica, stran 2830.

Na podlagi prvega odstavka 46. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91), 118. člena statuta občine Jesenice (Uradni vest. Gor., št. 19/82, 1/85) in 2. člena odloka o pristojnosti, sestavi in delu občinske skupščine Jesenice (Uradni list RS, št. 19/90, 23/90, 42/90, 9/91) je Skupščina občine Jesine Kamnik je na podlagi 9. člena 23. 9. 1993 sprejela
SKLEP
o soglasju k statutu Osnovne šole Žirovnica
1. člen
Skupščina občine Jesenice daje soglasje k statutu Osnovne šole Žirovnica, ki ga je sprejel svet Osnovne šole Žirovnica dne 21. 6. 1993.
2. člen
Ta sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 021-019/93
Jesenice, dne 23. septembra 1993.
Predsednik
Skupščine občine Jesenice
dr. Božidar Brudar, dipl. inž. l. r.