Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/1993 z dne 15. 7. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/1993 z dne 15. 7. 1993

Kazalo

1616. Odločba o dopolnitvi odločbe o pooblastitvi organizacij za opravljanje bioloških prvih preiskav vzorcev sredstev za varstvo rastlin, proizvedenih iz novih aktivnih snovi, stran 1996.

Na podlagi 38. člena Zakona o varstvu rastlin pred boleznimi in škodljivci, ki ogrožajo vso državo (Uradni list SFRJ, št. 74/89) v zvezi s 1. in 4. členom Ustavnega zakona za izvedbo Temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja minister za kmetijstvo in gozdarstvo
ODLOČBO
o dopolnitvi odločbe o pooblastitvi organizacij za opravljanje bioloških prvih preiskav vzorcev sredstev za varstvo rastlin, proizvedenih iz novih aktivnih snovi
1. V odločbi o pooblastitvi organizacij za opravljanje bioloških prvih preiskav vzorcev sredstev za varstvo rastlin, proizvedenih iz novih aktivnih snovi (Uradni list RS, št. 7/93) se v 1. točki v podtočki B za 1. alineo doda nova 2. alinea, ki se glasi:
" – Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo, Ljubljana, Večna pot 83."
2. Ta odločba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 321-13-01/93
Ljubljana, dne 8. julija 1993.
Minister
za kmetijstvo in gozdarstvo
dr. Jože Osterc l. r.

AAA Zlata odličnost