Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/1993 z dne 4. 6. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/1993 z dne 4. 6. 1993

Kazalo

1277. Odredba o spremembi in dopolnitvi odredbe o pristojbinah za veterinarsko sanitarne preglede živali in živil živalskega izvora za izdajo dovoljenja za prodajo mleka, za veterinarsko sanitarne preglede klavnih živali, plačevanje dela stroškov veterinarsko higienske službe in plačevanje dejavnosti diagnostike kužnih bolezni izven rednega delovnega časa v občini, stran 1571.

Na podlagi 29. in 30. člena Zakona o zdravstvenem varstvu živali (Uradni list SRS, št. 37/85), Odloka o pristojbinah za zdravstvena spričevala in potrdila ter o kriterijih in merilih za določitev pristojbin za veterinarsko sanitarne preglede in dovoljenja (Uradni list SRS, št. 43/85) in 202. člena Statuta občine Sevnica (Uradni list SRS, št. 6/78, 25/80, 8/82, 41/83) je Izvršni svet Skupščine občine Sevnica na seji dne 27. 5. 1993 sprejel
ODREDBO
o spremembi in dopolnitvi odredbe o pristojbinah za veterinarsko sanitarne preglede živali in živil živalskega izvora za izdajo dovoljenja za prodajo mleka, za veterinarsko sanitarne preglede klavnih živali, plačevanje dela stroškov veterinarsko higienske službe in plačevanje dejavnosti diagnostike kužnih bolezni izven rednega delovnega časa v občini
1. člen
Spremeni se 5. člen odredbe, ki se nadomesti z naslednjim besedilom:
Za izdajo dovoljenja za promet z mlekom in mlečnimi izdelki v javni potrošnji oziroma za podaljšanje veljavnosti dovoljenja plača proizvajalec mleka oziroma prodajalec mleka pristojbino v višini 60,00 točk za vsako kravo molznico. V tej vsoti je zajet tudi del pristojbine za neškodljivo odstranjevanje živalskih trupel na osnovi 12,00 točk in del stroškov nepretrgane diagnostike kužnih bolezni izven rednega delovnega časa v višini 7,00 točk. Pristojbino obračunava in pobira organizator odkupa mleka ob plačilu mleka najmanj dvakrat letno.
Posestnik, ki ne oddaja mleka v zbiralnico ali mlekarno, pač pa ga oddaja na drug način v javno potrošnjo, plača poleg te pristojbine še stroške obveznega pregleda molznic na tuberkulozo in brucelozo.
2. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 32300-0006/93
Sevnica, dne 27. maja 1993.
Predsednik
Izvršnega sveta
Skupščine občine Sevnica
Marjan Kurnik, ek. l. r.

AAA Zlata odličnost