Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/1993 z dne 4. 6. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/1993 z dne 4. 6. 1993

Kazalo

1276. Spremembe in dopolnitve družbenega plana občine Novo mesto za obdobje 1986 do leta 1990, stran 1571.

Na podlagi 8. člena Odloka o sestavi in pristojnostih zborov Skupščine občine Novo mesto (Skupščinski Dolenjski list, št. 21/89 in 6/90), 43. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list SRS, št. 18/84 in 15/89) ter prvega odstavka 2. člena Zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90) je Skupščina občine Novo mesto na seji vseh zborov dne 25. 3. 1993 sprejela
SPREMEMBE IN DOPOLNITVE DRUŽBENEGA PLANA
občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990
Družbeni plan občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990 (Skupščinski Dolenjski list št. 24/86, 18/88, 6/89, 15/90, 9/91 in 12/91 ter Uradni list RS, št. 7/92, 23/92, 28/92, 35/92, 50/92 in 1/93) se v kartografski dokumentaciji, izdelani na preglednih katastrskih načrtih v merilu 1:5000, spremeni in dopolni tako, da se opredelijo nova stavbna zemljišča na 2. območju kmetijskih zemljišč in gozdnih zemljiščih in sicer na kartah:
– Novo mesto 19, 23, 26, 34, 44, 50
– Kostanjevica 3, 32
– Semič 5, 7, 15, 18
– Krško 41.
Št. 30-01/86-93
Novo mesto, dne 25. marca 1993.
Predsednik
Skupščine občine
Novo mesto
Marjan Dvornik l. r.

AAA Zlata odličnost