Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/1993 z dne 4. 6. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/1993 z dne 4. 6. 1993

Kazalo

1263. Odlok o višini povračil za uporabo javnih poti za traktorje v občini Gornja Radgona, stran 1559.

Na podlagi 40. člena Zakona o cestah (Uradni list SRS, št. 2/88) in 3. ter 6. člena Odloka o pristojnostih in načinu dela Skupščine občine Gornja Radgona (Uradni objave, št. 10/90) so zbori občinske skupščine na svoji seji dne 27. 5. 1993 sprejeli
ODLOK
o višini povračil za uporabo javnih poti za traktorje v občini Gornja Radgona
1
S tem odlokom se določijo višine letnih povračil, ki jih plačujejo uporabniki cest za traktorje na območju občine Gornja Radgona.
2
Višina povračila za uporabo cest znaša za dobo 12 mesecev:
                  SIT
do 18 kw             2.300
od 19 kw do 29 kw        2.900
od 30 kw do 46 kw        3.500
od 47 kw do 64 kw        4.100
od 65 kw do 87 kw        4.700
nad 88kw             5.300
3
Imetniki traktorjev plačujejo za uporabo cest pred evidentiranjem vozila oziroma pred podaljšanjem prometnega dovoljenja pri občinskem upravnem organu za notranje zadeve, v enkratnem znesku za 12 mesecev naprej.
4
Če imetnik traktorja vozilo odjavi pred iztekom dobe, za katero je plačal povračilo, lahko zahteva vračilo plačanega povračila za preostale cele mesece v roku 30 dni po odjavi iz uporabe.
5
Sredstva povračil po tem odloku se zbirajo v proračunu občine in se uporabljajo za vzdrževanje in varstvo lokalnih cest in krajevnih poti v skladu z evidentiranimi traktorji pri posameznih KS.
Občinski proračun bo zbrana sredstva do 20. v mesecu, za pretekla dva meseca, nakazoval posameznim KS.
6
Od imetnikov neregistriranih traktorjev to nadomestilo pobirajo krajevne skupnosti in se sredstva zbirajo pri krajevni skupnosti kjer živi lastnik traktorja.
7
Višina nadomestila iz 2. člena tega odloka se vsako leto spremeni s sklepom Izvršnega sveta občine Gornja Radgona.
8
Ko začne veljati ta odlok preneha veljati Odlok o določitvi višine in načina plačevanja povračil za uporabo javnih poti za traktorje v občini Gornja Radgona (Uradni objave, št. 1/85, 18/86 in 2/87).
9
Odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 417-4/93-10
Gornja Radgona, dne 27. maja 1993.
Predsednik
Skupščine občine
Gornja Radgona
Alojz Vogrinčič, dipl. inž. agr.
in dipl. ek. l. r.

AAA Zlata odličnost