Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/1993 z dne 4. 6. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/1993 z dne 4. 6. 1993

Kazalo

1258. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o najmanjšem znesku deviz, ki ga morajo imeti pooblaščene banke, stran 1556.

Na podlagi 42. člena Zakona o deviznem poslovanju (Uradni list RS, št. 1/91-I), drugega odstavka 20. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-1) in drugega odstavka 12. člena Zakona o poravnavanju obveznosti iz neizplačanih deviznih vlog (Uradni list RS, št. 7/93), izdaja Svet Banke Slovenije
SKLEP
o spremembah in dopolnitvah sklepa o najmanjšem znesku deviz, ki ga morajo imeti pooblaščene banke
1. V prvi točki sklepa o najmanjšem znesku deviz, ki ga morajo imeti pooblaščene banke (Uradni list RS, št. 11/93 in 20/93) se zamenja tabela z novo tabelo in sicer:
                                  mio ECU
1. Ljubljanska banka, d.d., Ljubljana                169,0
2. Kreditna banka Maribor, d.d., Maribor               46,5
3. Abanka, d.d., Ljubljana                      49,5
4. Creditanstalt Nova Banka, d.d., Ljubljana             9,3
5. Hipotekama banka, d.d., Brežice                  5,0
6. Bank Austria, d.d., Ljubljana                   79,1
7. Probanka, d.d., Maribor                      5,8
8. Slovenska investicijska banka, d.d., Ljubljana           5,0
9. SKB banka, d.d., Ljubljana                    49,6
10. UBK banka, d.d., Ljubljana                    5,0
11. Slovenska zadružna kmetijska banka, d.d.. Ljubljana        5,0
12. Komercialna banka Triglav, d.d., Ljubljana            5,0
13. LB Komercialna banka, d.d., Nova Gorica             40,5
14. LB Splošna banka, d.d., Celje                  28,0
15. LB Splošna banka, d.d., Koper                  65,1
16. LB Gorenjska banka, d.d., Kranj                 32,2
17. LB Dolenjska banka, d.d., Novo mesto               19,8
18. LB Banka Domžale, d.d., Domžale                  9,9
19. LB Banka Zasavje, d.d., Trbovlje                 6,0
20. LB Posavska banka, d.d., Krško                  6,2
21. LB Splošna banka, d.d., Velenje                  9,6
22. LB Koroška banka, d.d., Slovenj Gradec              12,0
23. LB Pomurska banka. d.d., Murska Sobota              17,9
24. Banka Noricum, d.d., Ljubljana                  5,0
25. Krekova banka, d.d., Maribor                   5,0
26. Banka Vipa. d.d., Nova Gorica                   5,0
27. M banka, d.d., Ljubljana                     5,0
28. Ljudska banka, d.d., Celje                    5,0
Skupaj                               706,0
2. Četrta točka sklepa se spremeni tako, da se glasi: »Pooblaščene banke, ki na dan uveljavitve tega sklepa ne dosegajo s tem sklepom predpisanega najmanjšega zneska deviz na računih v tujini in neto devizne pozicije, morajo predpisana zneska doseči postopoma. Prvo polovico razlike med predpisanim in doseženim najmanjšim zneskom oziroma neto devizno pozicijo na dan uveljavitve tega sklepa morajo banke doseči dne 20. 6. 1993. Celoten predpisani najmanjši znesek deviz in predpisano neto devizno pozicijo morajo pooblaščene banke doseči najkasneje do 30. 6. 1993.«
3. Ta sklep začne veljati dne 7. junija 1993 in se od tega dne tudi uporablja.
Ljubljana, dne 1. junija 1993.
Predsednik
Sveta Banke Slovenije
Guverner
dr. France Arhar l. r.

AAA Zlata odličnost