Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/1993 z dne 4. 6. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/1993 z dne 4. 6. 1993

Kazalo

1256. Pravilnik o obratovalnem času prodajaln, stran 1555.

Na podlagi 17. člena Zakona o trgovini (Uradni list Republike Slovenije, št. 18/93) izdaja minister za ekonomske odnose in razvoj
PRAVILNIK
o obratovalnem času prodajaln
1. člen
Ta pravilnik predpisuje merila, ki jih trgovec upošteva pri določanju urnika obratovalnega časa svoje prodajalne.
2. člen
Trgovec določa urnik obratovalnega časa prodajalne samostojno in v skladu s svojimi poslovnimi interesi, značilnostmi območja in potrebami potrošnikov na tem območju.
3. člen
V skladu z določbo prejšnjega člena so lahko prodajalne med tednom od ponedeljka do petka odprte med 7. in 20. uro, v soboto med 7. in 13. uro.
4. člen
Prodajalne lahko obratujejo tudi zunaj obratovalnega časa. določenega s prejšnjim členom (ponoči, v soboto popoldne, v nedeljo in ob dela prostih dnevih), in sicer kot dežurne prodajalne.
Če trgovec v okviru prijavljenega urnika obratovalnega časa svoje prodajalne ne določi dovolj dežurstev, lahko pristojni organ lokalne skupnosti od trgovca zahteva, da izdela nov urnik obratovalnega časa, v katerem bo upošteval značilnosti območja in želje potrošnikov na tem območju.
5. člen
Določbe tega pravilnika ne veljajo za določanje obratovalnega časa tržnic, prodajo blaga zunaj prodajaln in občasne oblike prodaje, razen za prodajo blaga od vrat do vrat.
Pri prodaji blaga od vrat do vrat se lahko izvajalec prodaje najavi kupcu med tednom od ponedeljka do sobote med 9. in 19. uro.
Obratovalni čas tržnic določi upravljavec tržnice, potrdi pa ga pristojni organ lokalne skupnosti.
6. člen
Lekarne določijo obratovalni čas v skladu s 27. in 28. členom Zakona o lekarniški dejavnosti (Uradni list RS, št. 9/92).
7. člen
Trgovec je dolžan prijaviti urnik obratovalnega časa svoje prodajalne pristojnemu organu lokalne skupnosti najpozneje do 15. decembra tekočega leta za naslednje leto.
Prijava iz prejšnjega odstavka mora vsebovati naslednje podatke:
1. tedensko število ur obratovalnega časa prodajalne (2. člen).
2. urnik obratovalnega časa (3. člen).
3. urnik obratovalnega časa prodajalne (4. člen).
4. čas, ko bodo prodajalne zaprte zaradi letnih dopustov zaposlenih ali zaradi preureditve prodajalne.
5. število zaposlenih v prodajalni glede na naravo (vrsto) zaposlitve (redna zaposlitev, po pogodbi o delu, delo lastnika in družinskih članov).
Trgovec določi število ur po 1. 2. in 3. točki prejšnjega odstavka glede na število zaposlenih v prodajalni.
Na podlagi popolne prijave urnika obratovalnega časa prodajalne izda pristojni organ lokalne skupnosti trgovcu odločbo o obratovalnem času prodajalne.
Odločbo o obratovalnem času prodajalne hrani trgovec v prodajalni in mora biti dostopna pristojnemu inšpekcijskemu organu.
8. člen
Trgovec, ki prične opravljati trgovinsko dejavnost med letom, je dolžan v skladu s prejšnjim členom prijaviti urnik obratovalnega časa prodajalne v 15 dneh pred pričetkom obratovanja.
9. člen
Trgovec je dolžan urnik obratovalnega časa prodajalne namestiti na vidnem mestu pri vhodu v prodajalno in se ga tudi držati.
10. člen
Trgovec lahko med letom spremeni urnik obratovalnega časa prodajalne. Spremembo urnika prijavi skladno s 7. členom tega pravilnika pristojnemu organu lokalne skupnosti v 15 dneh pred pričetkom obratovanja.
K prijavi za spremembo urnika obratovalnega časa mora trgovec priložiti še obrazložitev razlogov za njegovo spremembo.
11. člen
Trgovec mora zaprtje prodajalne zaradi dogodkov, na katere ne more vplivati (smrt v družini, bolezen in podobno), prijaviti pristojnemu organu lokalne skupnosti, in sicer ob njihovem nastanku, najkasneje pa v 3 dneh.
12. člen
Ta pravilnik začne veljati s 1. julijem 1993.
Št. 012-00-001/93-52-2/01
Ljubljana, dne 25. maja 1993.
Dr. Davorin Kračun l. r.
Minister
za ekonomske odnose in razvoj

AAA Zlata odličnost