Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/1993 z dne 21. 5. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/1993 z dne 21. 5. 1993

Kazalo

1154. Odredba o prepovedi uvoza in prevoza pošiljk parkljarjev, izdelkov in surovin, ki izvirajo od parkljarjev iz Republike Albanije, Republike Bosne in Hercegovine, Črne gore in Srbije, stran 1396.

Na podlagi 2. točke 52. člena Zakona o varstvu živali pred kužnimi boleznimi, ki ogrožajo vso državo (Uradni list SFRJ, št. 43/86) in v zvezi s 4. členom Ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I), izdaja minister za kmetijstvo in gozdarstvo
ODREDBO
o prepovedi uvoza in prevoza pošiljk parkljarjev, izdelkov in surovin, ki izvirajo od parkljarjev iz Republike Albanije, Republike Bosne in Hercegovine, Črne gore in Srbije
I
Da bi preprečili vnos slinavke in parkljevke v Republiko Slovenijo, se prepoveduje uvoz v Republiko Slovenijo in prevoz preko ozemlja Republike Slovenije iz Republike Albanije, Republike Bosne in Hercegovine, Srbije in Črne gore naslednjih pošiljk:
1. domačih parkljarjev (govedi, ovac, koz in prašičev),
2. divjih parkljerjev,
3. svežega in zmrznjenega mesa domačih in divjih parkljarjev,
4. živila, pridobljena iz domačih in divjih parkljarjev, razen za naslednje izdelke:
– mleko, če je bilo termično obdelano na temperaturi najmanj 71,7°C najmanj 15 sekund, ali na drug enakovreden način;
– mlečne izdelke, če so izdelani iz mleka, ki je bilo termično obdelano na temperaturi najmanj 71,7° C najmanj 15 sekund, ali na drug enakovreden način, in sicer sladoled, siri, smetana, mleko v prahu, mlečna čokolada in podobno;
– hermetično zaprte konzerve, če je bila pri obdelavi dosežena vrednost F 3 ali več, in sicer sterilne konzerve, med katere se štejejo tudi konzerve hrane za pse in mačke;
– druge vrste termično obdelanih proizvodov, če je bila pri obdelavi dosežena temperatura najmanj 70,0° C, med te proizvode se šteje tudi tehnična mast, meseno-kostna moka, želatina in podobno;
– kemično povsem predelane živalske surovine, kot se vet-blu, krom strojene kože, kemično obdelana volna in podobno.
II
Živila pridobljena iz domačih in divjih parkljarjev, ki se prenašajo oziroma prevažajo čez državno mejo Republike Slovenije, se morajo odvzeti in neškodljivo odstraniti.
III
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 323-03-907/93
Ljubljana, dne 20. maja 1993.
Minister
za kmetijstvo
in gozdarstvo
dr. Jože Osterc l. r.

AAA Zlata odličnost