Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/1993 z dne 21. 5. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/1993 z dne 21. 5. 1993

Kazalo

1146. Odredba o dajanju soglasja k cenam, stran 1387.

Na podlagi 10. člena Zakona o cenah (Uradni list RS, št. 1/91), Odloka o prenosu pristojnosti za določanje cen na izvršne svete skupščin občin in posebnih družbenopolitičnih skupnosti (Uradni list RS, št. 2/91), Odloka o spremembi Odloka o prenosu pristojnosti za določanje cen na izvršne svete skupščin občin in posebnih družbenopolitičnih skupnosti (Uradni list RS, št. 33/91. in 62/92) in 262. a člena Statuta občine Novo mesto (SDL, št. 5/79, 14/82) je Izvršni svet Skupščine občine Novo mesto na seji 11. 5. 1993 sprejel
ODREDBO
o dajanju soglasja k cenam
1
Podjetja in druge pravne osebe ter nosilci samostojnega osebnega dela smejo povečati cene svojih proizvodov in storitev na podlagi soglasja Izvršnega sveta Skupščine občine Novo mesto (v nadaljnjem besedilu: izvršni svet).
Določba prvega odstavka tega člena se nanaša na naslednje skupine proizvodov in storitev:
– dimnikarske storitve,
– dejavnost zavodov za dnevno bivanje otrok (jasli, vrtci).
2
Podjetja in druge pravne osebe ter nosilci samostojnega osebnega dela predložijo zahtevo za soglasje k cenam s podrobnejšo utemeljitvijo Sekretariatu za družbeni razvoj občine Novo mesto.
3
Če zahteva za soglasje ne vsebuje dovolj podatkov, lahko v skladu z določili 2. člena odloka o prenosu pristojnosti za določanje cen na izvršne svete skupščin občin in posebnih družbenopolitičnih skupnosti (Uradni list RS, št. 2/91) sekretar Sekretariata za družbeni razvoj občine Novo mesto v roku 10 dni od prejema vloge za izdajo soglasja zahteva dopolnitev le-te.
Če podjetja in druge pravne osebe ter nosilci samostojnega osebnega dela v roku 8 dni po prejemu obvestila za dopolnitev vloge ne pošljejo ustrezne dopolnitve, Izvršni svet Skupščine občine Novo mesto vlogo zavrne.
4
Izvršni svet odloči o soglasju najkasneje v 30 dneh po prejemu popolne vloge zavezancev iz 1. točke te odredbe.
5
Podjetja in druge pravne osebe ter nosilci samostojnega osebnega dela morajo cene objaviti na krajevno običajen način.
6
Ta odredba začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 20. 5. 1993 dalje.
Št..403-05/91-2
Novo mesto, dne 11. maja 1993.
Predsednik
Izvršnega sveta
Skupščine občine Novo mesto
mag. Boštjan Kovačič l. r.

AAA Zlata odličnost