Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/1993 z dne 21. 5. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/1993 z dne 21. 5. 1993

Kazalo

1141. Sklep o javni razgrnitvi osnutka dopolnitev in sprememb Dolgoročnega in družbenega plana občine Litija za obdobje 1986-90-2000(dopolnitev 1993), stran 1384.

Na podlagi 37. člena Zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, Uradni list RS, št. 26/90, 18/93) in 65. člena Statuta občine Litija (Uradni list RS, št. 5/93), je Izvršni svet Skupščine občine Litija na 76. redni seji dne 6. 5. 1993 sprejel
SKLEP
o javni razgrnitvi osnutka dopolnitev in sprememb Dolgoročnega in družbenega plana občine Litija za obdobje 1986-90-2000 (dopolnitev 1993)
1. člen
Javno se razgrne osnutek dopolnitev in sprememb Dolgoročnega in družbenega plana občine Litija za obdobje 1986-90-2000 (dopolnitev 1993).
2. člen
Osnutek bo javno razgrnjen v avli Skupščine občine Litija, Jerebova 14, Litija in v prostorih tistih KS, na območju katerih so predlagane dopolnitve in spremembe, in sicer 30 dni od dneva objave tega sklepa v Uradnem listu Republike Slovenije.
3. člen
Oddelek za urejanje prostora občine Litija organizira javno obravnavo, ki bo dne 2. 6. 1993 ob 16. uri v prostorih občine Litija, Jerebova 14, Litija.
4. člen
Občani ali ostali zainteresirani lahko podajo pisne pripombe in predloge na javno razgrnjeni osnutek Oddelku za urejanje prostora občine Litija, Jerebova 14, Litija.
5. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-2/93
Litija, dne 6. maja 1993.
Predsednik
Izvršnega sveta
Skupščine občine Litija
Slavko Rokavec l. r.

AAA Zlata odličnost