Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/1993 z dne 21. 5. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/1993 z dne 21. 5. 1993

Kazalo

1130. Odredba o določitvi najvišjih cen, stran 1369.

Na podlagi 3. in 10. člena Zakona o cenah (Uradni list RS, št. 1/91), 1. člena Odloka o prenosu pristojnosti za določanje cen na izvršne svete skupščin občin in posebnih družbenopolitičnih skupnosti (Uradni list RS, št. 2/91, 33/91 in 62/92) in 53. člena Statuta občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 20/93) je Izvršni svet Skupščine občine Grosuplje na seji dne 6. 5. 1993 sprejel
ODREDBO
o določitvi najvišjih cen
1. člen
Cene naslednjih proizvodov in storitev iz 1. člena Odloka o prenosu pristojnosti za določanje cen na izvršne svete skupščin občin in posebnih družbenopolitičnih skupnosti. (Uradni list RS, št. 2/91, 33/91 in 62/92): cene drugih komunalnih storitev in ekonomska cena vzgojnovarstvene dejavnosti v vrtcih in varstvenih družinah, ki so jih podjetja in druge pravne osebe oblikovali v skladu s predpisi in uporabili na tržišču do 30. 4. 1993, se določijo kot najvišje cene.
2. člen
Ne glede na 1. člen te odredbe smejo podjetja in druge pravne osebe cene svojih storitev, ki so po predpisih veljale in bile uporabljene na tržišču na dan uveljavitve te odredbe, povečati tako, da znašajo:
1. cene drugih komunalnih storitev
                         SIT/mesec
– števnina
gospodinjski priključek               57,00
gospodarski priključek               163,00
– priključna moč na priključek            84,40
2. ekonomska cena varstva in oskrbe na otroka
– v VVO
od 0 do 2 let                  20.461,00
od 2 do 7 let                  13.890,00
– v varstveni družini Krka            20.310,00
– v varstveni družini Krška vas         18.610,00
– izvajanje male šole               3.911,00
3. člen
Z dnem, ko začne veljati ta odredba, preneha veljati Odredba o določitvi najvišjih cen (Uradni list RS. št. 6/93).
4. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 5. 1993 dalje.
Št. 385-1/93
Grosuplje, dne 6. maja 1993.
Predsednik
Izvršnega sveta
Skupščine občine Grosuplje
Franc Ahlin, dipl. ek. l. r.

AAA Zlata odličnost