Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/1993 z dne 21. 5. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/1993 z dne 21. 5. 1993

Kazalo

1119. Odredba o priznanjih, stran 1359.

Na podlagi 14. točke drugega odstavka 37. člena Zakona o obrambi in zaščiti (Uradni list RS, št. 15/91) ter 14. člena Odloka o oznakah v Teritorialni obrambi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 21/91) izdaja minister za obrambo
ODREDBO
o priznanjih
1. člen
Za zasluge za hrabrost v vojni ter za uspehe in delo pri razvoju ter krepitvi obrambe Republike Slovenije Ministrstvo za obrambo podeljuje naslednja priznanja:
– častni vojni znak;
– red in medaljo generala Maistra;
– red in medaljo slovenske vojske;
– medaljo za hrabrost;
– medaljo za ranjence.
Ministrstvo za obrambo podeljuje tudi priznanja za najboljše vojake, za najboljše strelce, za dolgoletno službo, spominska priznanja ter priznanja za sodelovanje z Ministrstvom za obrambo.
Pokrajinska in območna vojaškoteritorialna poveljstva, poveljstva učnih centrov, bataljonov in drugih enakih ali višjih enot, organi v sestavi ter organizacijske enote Ministrstva za obrambo lahko podeljujejo svoja priznanja.
Častni vojni znak
2. člen
Častni vojni znak je najvišje priznanje za izjemno hrabrost v vojni in izkazano posebno požrtvovalnost v bojnih akcijah v vojni ali miru. Posmrtno se znak podeljuje tudi pripadnikom obrambnih sil, ki so padli pri bojnem delovanju.
Častni vojni znak je oblikovan kot znak pripadnosti obrambnim silam Republike Slovenije, ki ga obkroža venec zelenih lipovih listov. V ozadju sta dva prekrižana meča, ki imata vidna ročaja in konici rezil. Sredi znaka je na modrem polju napis SLOVENIJA, pod njim je na rdečem polju letnica, na katero se podelitev nanaša. Na zadnji strani znaka sta vgravirana ime in priimek nosilca. Častni vojni znak je izdelan iz srebra, pozlačen in emajliran.
Častni vojni znak podeljuje minister za obrambo.
Red in Medalja generala Maistra
3. člen
Priznanje Red generala Maistra se podeljuje častnikom obrambnih sil Republike Slovenije za izjemne zasluge v vojni in za izjemen prispevek pri krepitvi obrambnih sil Republike Slovenije v miru.
Za vojne zasluge se priznanje podeljuje kot Red generala Maistra z meči, za zasluge v miru pa kot Red generala Maistra. Red ima tri stopnje.
Priznanje vseh treh stopenj je oblikovano kot okrogla medalja z likom generala Maistra in napisom GENERAL MAISTER. Medaljo obkroža venec lipovih listov. Nad medaljo je majhen venec z obročem za trak. Pri redu prve stopnje je lik generala Maistra zlate barve, pri drugi stopnji srebrne barve in tretji stopnji bronaste barve. Na zadnji strani sta vgravirana ime in priimek nosilca ter leto, ko je bilo priznanje podeljeno. Red generala Maistra z meči za vojne zasluge ima dodana dva meča, od katerih sta vidna ročaja in konici rezil.
Priznanja vseh treh stopenj so izdelana iz srebra in visijo na belo-modro-rdečem traku.
Za zasluge v miru se praviloma najprej podeli priznanje III. stopnje, nato II. stopnje in I. stopnje.
Letno se lahko podeli največ dve priznanji I. stopnje, šest priznanj II. stopnje in dvanajst III. stopnje.
Priznanje Red generala Maistra podeljuje minister za obrambo
4. člen
Priznanje Medalja generala Maistra se podeljuje častnikom, podčastnikom in vojakom obrambnih sil Republike Slovenije za zasluge v vojni in miru ter za uspehe pri opravljanju vojaške službe oziroma del na področju obrambe.
Za vojne zasluge se priznanje podeljuje kot Medalja generala Maistra z meči, za zasluge v miru pa kot Medalja generala Maistra.
Priznanje ima tri stopnje in se podeljuje kot bronasta, srebrna in zlata medalja generala Maistra.
Priznanje Medalja generala Maistra je okrogle oblike, na njem je upodobljen general Maister in ob njem napis GENERAL MAISTER. Na zadnji strani so vgravirani ime in priimek nosilca ter leto podelitve. Priznanja so v skladu s stopnjo zlate, srebrne in bronaste barve. Priznanje Medalja generala Maistra z meči za vojne zasluge ima na krožcu, ki veže medaljo in trak, dodana dva prekrižana meča.
Za zasluge in uspehe v miru se praviloma najprej podeli bronasta medalja, nato srebrna in zlata medalja.
Priznanja vseh treh stopenj so izdelana iz srebra in visijo na modrem traku.
Letno se lahko podeli največ dvanajst zlatih, petnajst srebrnih in dvajset bronastih medalj. Število medalj za vojne zasluge ni omejeno.
Priznanje Medalja generala Maistra podeljuje minister za obrambo.
Red in Medalja slovenske vojske
5. člen
Priznanje Red slovenske vojske se podeljuje pripadnikom obrambnih sil Republike Slovenije, delavcem Ministrstva za obrambo in drugim delavcem na področju obrambe, vojaškim poveljstvom, enotam in zavodom za izjemen prispevek pri krepitvi obrambnih sil Republike Slovenije, za dolgoletno uspešno delo in opravljanje vojaške službe ter za uspehe in zasluge pri krepitvi in razvoju obrambe in zaščite.
Priznanje Red slovenske vojske se lahko podeli ne glede na prejšnji odstavek tudi posameznikom za izjemne prispevke pri krepitvi in razvoju obrambnih sil Republike Slovenije ter pri razvoju obrambe in zaščite. Priznanje se lahko podeli tudi tujim osebam.
Za vojne zasluge se priznanje podeljuje kot Red slovenske vojske z meči, za zasluge v miru pa kot Red slovenske vojske.
Priznanje Red slovenske vojske ima tri stopnje:
– Red slovenske vojske na lenti;
– Red slovenske vojske z zvezdo;
– Red slovenske vojske.
Priznanje Red slovenske vojske vseh treh stopenj je oblikovano kot znak pripadnosti obrambnim silam Republike Slovenije, izza katerega enakomerno izhajajo na vse strani porazdeljeni srebrni žarki. Na zadnji strani priznanja so vgravirani ime in priimek nosilca ter leto podelitve. Priznanje za vojne zasluge ima dodana dva prekrižana meča.
Red slovenske vojske na lenti se nosi na lenti, ki pada z desne rame proti levemu boku. Lenta je svetlo modre barve. Trak je svetlo moder z rdečo črto.
Red slovenske vojske z zvezdo je oblikovan kot zvezda in se nosi na levi strani prsi.
Priznanje Red slovenske vojske podeljuje minister za obrambo
6. člen
Priznanje Medalja slovenske vojske se podeljuje delavcem Ministrstva za obrambo in drugim delavcem na področju obrambe in zaščite ter posameznikom za zasluge pri razvoju obrambe, za dolgoletno prizadevno delo ali opravljanje dolžnosti na področju obrambe in zaščite. Lahko se podeli tudi tujim osebam.
Za vojne zasluge se priznanje podeljuje kot Medalja slovenske vojske z meči, za zasluge v miru pa kot Medalja slovenske vojske.
Priznanje ima tri stopnje in se podeljuje kot bronasta, srebrna in zlata medalja.
Priznanje vseh treh stopenj je okrogle oblike, na njem je upodobljen znak pripadnosti obrambnim silam
Republike Slovenije. Na zadnji strani medalje so besede ZA IZJEMNE ZASLUGE in vgravirani ime in priimek nosilca ter leto podelitve. Priznanja so glede na stopnjo bronaste, srebrne in zlate barve. Priznanje visi na rdečem traku z belo-modro-rdečo črto.
– Priznanje Medalja slovenske vojske z meči za vojne zasluge ima na krožcu, ki veže medaljo in trak, dodana -dva prekrižana meča.
Priznanje Medalja slovenske vojske podeljuje minister za obrambo.
Medalja za hrabrost
7. člen
Priznanje Medalja za hrabrost se podeljuje ne glede na čin ali položaj posameznikom, ki so se izkazali z izjemno hrabrostjo v vojni ali so opravili izjemno hrabro dejanje v miru in so pri tem tvegali svoje življenje. Priznanje je okrogle oblike, na njem je napis ZA HRABROST, pod njim sta stilizirana puška in lipova vejica. Na zadnji strani so vgravirani ime in priimek nosilca ter leto podelitve. Priznanje je izdelano iz srebra in pozlačeno ter visi na belo-modro-rdečem traku.
Priznanje Medalja za hrabrost podeljuje minister za obrambo.
Medalja za ranjence
8. člen
Priznanje Medalja za ranjence se podeljuje pripadnikom obrambnih sil Republike Slovenije, ki so bili ranjeni med bojnim delovanjem.
Priznanje je okrogle oblike, Na njem je stilizirana kaplja krvi, na zadnji strani so vgravirani ime in priimek nosilca ter datum, ko je bil prejemnik ranjen. Priznanje je izdelano iz srebra in visi na rdečem traku.
Priznanje Medalja za ranjence podeljuje minister za obrambo.
Priznanja za najboljše vojake
9. člen
Za zgledno opravljanje vojaške službe, se najboljšim vojakom na služenju vojaškega roka, lahko podeli priznanji:
– medalja najboljšega vojaka;
– znak najboljšega vojaka.
Medalja najboljšega vojaka
10. člen
Priznanje Medalja najboljšega vojaka se podeljuje najboljšim vojakom ob koncu vojaškega roka za izjemno prizadevno opravljanje vojaške službe.
Priznanje ima tri stopnje in se podeljuje kot zlata, srebrna in bronasta medalja.
Zlata medalja se lahko podeli najboljšemu vojaku v bataljonu ali drugi enaki ali višji enoti, srebrna najboljšemu vojaku v četi ter bronasta najboljšemu vojaku v vodu.
Priznanje je okrogle oblike. Spredaj je lik vojaka. Na zadnji strani so vgravirani ime in priimek vojaka ter leto podelitve. Zlata medalja ima na zadnji strani še napis NAJBOLJŠI VOJAK, srebrna NAJBOLJŠI VOJAK V ČETI in bronasta NAJBOLJŠI VOJAK V VODU. Priznanja so glede na stopnjo zlate, srebrne in bronaste barve, visijo pa na traku zelene barve.
Prejemnik zlate medalje najboljšega vojaka se nagradi tudi s tremi prostimi dnevi ter knjigo, srebrne z dvema prostima dnevoma ter knjigo in bronaste z enim prostim dnevom ter knjigo.
Šteje se, da prejemnik Medalje najboljšega vojaka izpolnjuje pogoje za povišanje v čin desetnika.
Priznanje Medalja najboljšega vojaka podeljuje načelnik Republiškega štaba za teritorialno obrambo.
Znak najboljšega vojaka
11. člen
Znak najboljšega vojaka se podeljuje najboljšim vojakom ob koncu prvega dela usposabljanja med služenjem vojaškega roka. Znak ima tri stopnje in se podeljuje kot zlati, srebrni in bronasti znak.
Zlati znak se lahko podeli najboljšemu vojaku v učnem centru, bataljonu ali drugi enaki ali višji enoti, srebrni najboljšemu vojaku v četi in bronasti najboljšemu vojaku v vodu.
Znak ima obliko znaka pripadnosti obrambnim silam Republike Slovenije in ga obdaja venec lipovih listov. Na znaku je leto podelitve, na zadnji strani pa zaporedna številka znaka.
Prejemnik zlatega znaka najboljšega vojaka se nagradi s tremi prostimi dnevi ter knjigo, srebrnega znaka z dvema prostima dnevoma ter knjigo in bronastega znaka z enim prostim dnevom ter knjigo.
Šteje se, da prejemnik znaka najboljšega vojaka izpolnjuje pogoje za povišanje v čin poddesetnika. Znake podeljuje poveljnik pokrajinskega vojaško teritorialnega poveljstva.
Priznanje za najboljše strelce
12. člen
Priznanji za najboljše strelce sta zlata in srebrna strelska vrvica.
Zlata strelska vrvica se podeli ob koncu prvega dela vojaškega usposabljanja med služenjem vojaškega roka najboljšemu strelcu v četi. Zlata strelska vrvica se lahko podeli tudi pripadnikom stalne sestave in drugim delavcem Ministrstva za obrambo, če na uradnih preizkusih streljanja dosežejo predpisano število zadetkov v streljanju s puško in pištolo.
Srebrna strelska vrvica se podeli najboljšemu strelcu v vodu. Srebrna strelska vrvica se lahko podeli tudi pripadnikom stalne sestave in drugim delavcem Ministrstva za obrambo, če na uradnih strelskih preizkusih dosežejo predpisano število zadetkov v streljanju s puško in pištolo.
Strelska vrvica je pletena in je zlate oziroma srebrne barve.
Zlato in srebrno strelsko vrvico podeljuje načelnik Republiškega štaba za teritorialno obrambo.
Priznanja za dolgoletno službo
13. člen
Za dolgoletno službo v Ministrstvu za obrambo se lahko podelita znak za dolgoletno službo in zahvalna listina.
Znak za dolgoletno službo
14. člen
Znak za dolgoletno službo se podeljuje delavcem Ministrstva za obrambo ter pripadnikom stalne sestave za dopolnjeno določeno število let službe v vojaških poveljstvih, enotah oziroma zavodih in organizacijskih enotah Ministrstva za obrambo Republike Slovenije. Prvi znak za dolgoletno službo se podeli po petih letih službe, nadaljnji pa za vsakih naslednjih pet let dopolnjene službe.
Znak sestavlja značka in našitek. Značka je oblikovana kot znak pripadnosti obrambnim silam Republike Slovenije z venčkom lipovih listov, na sredi ima rimske številke V, X, XV, XX, XXV, XXX, XXXV in XL. Značka je na zadnji strani oštevilčena. Nosi se na uniformi in civilni obleki.
Našitek je oblikovan kot trak zlatorumene barve. Našit je na spodnjem delu levega rokava službene in slavnostne uniforme. Za vsakih dopolnjenih pet let službe se nosi po en trak.
Znak za dolgoletno službo podeljujejo predstojniki organov v sestavi in uprav Ministrstva za obrambo Republike Slovenije.
Zahvalna listina
15. člen
Zahvalna listina se lahko podeli delavcem Ministrstva za obrambo in pripadnikom stalne ter vojne sestave, ki prenehajo z delom oziroma opravljanjem dolžnosti.
Obliko in vsebino zahvalne listine določi pristojna organizacijska enota Ministrstva za obrambo.
Prejemniku zahvalne listine se lahko izroči tudi ustrezno spominsko darilo.
Zahvalne listine podeljuje minister za obrambo ali predstojniki organov v sestavi in uprav Ministrstva za obrambo.
Spominska priznanja
16. člen
S spominskimi priznanji se označuje pomembnejše dogodke, jubileje ali aktivnosti obrambnega pomena v miru in vojni.
Spominska priznanja so spominski znaki in značke.
Spominsko priznanje ustanavlja minister za obrambo z odredbo.
Priznanje za sodelovanje
17. člen
Priznanje za sodelovanje z Ministrstvom za obrambo ter vojaškimi poveljstvi, enotami in zavodi se podeljuje podjetjem, zavodom in drugim organizacijam, organom ter posameznikom, za zasluge in dosežene uspehe pri razvoju obrambe.
Priznanje ima tri stopnje in se podeljuje kot velika plaketa, plaketa ali listina.
Velika plaketa je oblikovana kot pokončen pravokotnik. Na njem je pritrjen znak pripadnosti obrambnim silam Republike Slovenije. Obkroža ga venec lipovih listov. Pod njim je napis ZA SODELOVANJE. Pod napisom je napisano ime prejemnika priznanja in leto podelitve. Plaketa je enake oblike in manjše velikosti. Obliko in vsebino listine določi pristojna organizacijska enota Ministrstva za obrambo.
Letno se lahko podeli največ dve veliki plaketi, šest plaket in dvanajst listin.
Veliko plaketo, plaketo in listino za sodelovanje podeljuje minister za obrambo.
Priznanja pokrajinskih in območnih vojaškoteritorialnih poveljstev, učnih centrov, bataljonov in drugih enakih ali višjih enot, organov v sestavi ter organizacijskih enot Ministrstva za obrambo
18. člen
Pokrajinska in območna vojaško teritorialna poveljstva, učni centri, bataljoni in druge enake ali višje enote.
Izobraževalni center Ministrstva za obrambo ter organi v sestavi ter uprave Ministrstva za obrambo lahko ustanavljajo in podeljujejo posebna pisna priznanja. Podeljujejo jih svojim pripadnikom oziroma delavcem ter drugim za uspešno dolgoletno prizadevno delo, za uspešno opravljanje določenih nalog, za sodelovanje na vajah in drugih aktivnostih na področju dejavnosti Ministrstva za obrambo ter obrambnih sil.
Priznanja iz prejšnjega odstavka so izdelana kot ustrezno oblikovane listine. Obliko in vsebino listine določi tisti, ki listino podeljuje.
Priznanja iz tega člena so lahko stalna ali pa se podeljujejo ob posebnih priložnostih.
Nošenje priznanj
19. člen
Namesto priznanj, ki se podeljujejo kot redi ali medalje ter spominskih in bojnih spominskih znakov iz te odredbe, lahko nosilci nosijo samo nadomestne oznake.
Nosilci priznanj lahko nosijo priznanja iz te odredbe na vseh uniformah in ob vsaki priložnosti.
20. člen
Častni vojni znak se nosi na traku okoli vratu.
Vsa druga priznanja, ki se podeljujejo kot redi ali medalje, se nosijo na levi strani prsi nad zgornjim žepom uniforme za državnimi odlikovanji Republike Slovenije, razen, če ni v tej odredbi pri posameznih priznanjih določeno drugače.
Spominski znak "TO 1991", znak "Obranili domovino 1991" in bojni spominski znaki se nosijo na sredi levega naprsnega žepa uniforme.
Prehodne in končne določbe
21. člen
Za znak pripadnosti obrambnim silam v smislu te odredbe se šteje znak pripadnosti, določen v 2. členu Odloka o oznakah v Teritorialni obrambi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 21/91).
Za spominska priznanja iz 16. člena te uredbe se štejejo tudi spominski znaki, ki so jih prejeli pripadniki Teritorialne obrambe oziroma delavci Ministrstva za obrambo, in sicer spominski znak "TO 1991", znak za udeležence bojnih akcij "Obranili domovino 1991" ter bojni spominski znaki "Borovnica", "Brnik", "Cerklje", "Crniče", "Gibina", "Gornja Radgona", "Holmec", "Kačure", "Karavanški predor", "Koseze", "Krakovski gozd", "Kum", "Kuzma", "Limbuš", "Ložnica", "Medvedjek", "Nova vas", "Ormož", "Pekre", "Poganci", "Presika", "Prilipe", "Rigonce", "Rožna dolina-Vrtojba", "Rožnik", "Šentilj", "Strihovec", "Trzin", "Vražji kamen-Otavec", "Zvest Sloveniji 1991" in znak "Republiška koordinacija 1991".
22. člen
Priznanja, določena s to odredbo, se praviloma podeljujejo dvakrat v letu.
Uprava za vojaške zadeve Ministrstva za obrambo zbira in ureja predloge za podelitev priznanj ter jih posreduje pristojnim za podelitev, skrbi za izdelavo in razdelitev priznanj ter vodi evidenco podeljenih priznanj.
Uprava za vojaške zadeve Ministrstva za obrambo praviloma posreduje ministru za obrambo zbrane predloge do 30. aprila oziroma 5. oktobra v tekočem letu.
23. člen
Priznanja po tej odredbi lahko nosijo samo prejemniki.
Izdelovanje, promet in nošenje znakov ali drugih predmetov, ki imajo videz priznanj iz te odredbe, ni dovoljeno.
24. člen
Ob podelitvah priznanj po tej odredbi razen tistih, ki se podeljujejo kot listine, se praviloma izda prejemniku tudi ustrezna listina.
25. člen
Z dnem, ko začne veljati ta odredba, preneha veljati odredba o priznanjih (Uradni list RS, št. 2/92).
26. člen
Ta odredba začne veljati 15. maja 1993.
Št. 801/1654
Ljubljana, dne 12. maja 1993.
Janez Janša l. r.
Minister
za obrambo

AAA Zlata odličnost