Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/1993 z dne 21. 5. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/1993 z dne 21. 5. 1993

Kazalo

1116. Uredba o evidentiranju premoženja pravnih oseb s sedežem v Republiki Sloveniji v drugih republikah nekdanje Jugoslavije, stran 1351.

Na podlagi 24. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93) izdaja Vlada Republike Slovenije
UREDBO
o evidentiranju premoženja pravnih oseb s sedežem v Republiki Sloveniji v drugih republikah nekdanje Jugoslavije
1. člen
Pravne osebe s sedežem v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju: pravne osebe), ki imajo premoženje v poslovnih enotah ali pa zunaj njih v republikah nekdanje Jugoslavije, so dolžne vrednost tega premoženja evidentirati.
S premoženjem je, po prejšnjem odstavku, mišljeno poslovno premoženje (materialne naložbe, zaloge in drugo poslovno premoženje) ter zunajposlovno premoženje (stanovanja in počitniški objekti).
S poslovno enoto so, po prvem odstavku tega člena, mišljeni obrati, prodajalne, skladišča, predstavništva, filiale in druge delovne enote, pravne osebe ter pravne osebe, ki so nastale s preoblikovanjem teh enot.
2. člen
Pravne osebe evidentirajo premoženje na obrazcu PEP-G-1/93 – Podatki o premoženju poslovnih enot slovenskih pravnih oseb v drugih republikah, na obrazcu PEP-G-2/93 – Podatki o premoženju slovenskih pravnih oseb zunaj poslovnih enot v drugih republikah in na obrazcu PEP-NEG/93 – Podatki o zunajposlovnem premoženju slovenskih pravnih oseb v drugih republikah, ki so sestavni del te uredbe.
3. člen
Pravilnik o vsebini postavk v obrazcih PEP-G-1/93, PEP-G-2/93 in PEP-NEG/93 izda minister za ekonomske odnose in razvoj.
4. člen
Pravna oseba pošlje izpolnjene in podpisane obrazce enoti Službe družbenega knjigovodstva Republike Slovenije v kraju, kjer ima svoj sedež, najpozneje do 15. junija 1993.
Za pravočasno predložitev obrazcev je odgovoren direktor pravne osebe.
5. člen
Služba družbenega knjigovodstva Republike Slovenije obdela navedene obrazce in o tem pošlje poročilo Vladi Republike Slovenije do 15. julija 1993.
6. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 460-01/93-1/1-8
Ljubljana, dne 13. maja 1993.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost