Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/1993 z dne 12. 2. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/1993 z dne 12. 2. 1993

Kazalo

331. Sklep o spremembi in dopolnitvi programske zasnove za oblikovanje vzgojnoizobraževalnih programov v srednjem izobraževanju, stran 321.

Na podlagi četrtega odstavka 26. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93) in na podlagi 41.a člena in tretjega odstavka 64.a člena zakona o usmerjenem izobraževanju (Uradni list SRS, št. 11/80, 6/83, 25/89 in 35/89) je Vlada Republike Slovenije na 3. seji 4. februarja 1993 sprejela
SKLEP
o spremembi in dopolnitvi programske zasnove za oblikovanje vzgojnoizobraževalnih programov v srednjem izobraževanju
I
Programska zasnova za oblikovanje vzgojnoizobraževalnih programov v usmerjenem izobraževanju (Poročevalec izobraževalne skupnosti Slovenije, št. 3/89 I – II, in Uradni list RS, št. 12/91, 8/91-I in 18/92) se spremeni in dopolni tako, da se v točki:
B. TRILETNI PROGRAMI POKLICNEGA IZOBRAŽEVANJA – IV. stopnja zahtevnosti:
1. pod zaporedno številko 7 program IZDELOVALEC in PREDELOVALEC USNJA za poklic usnjarski galanterist doda "(o)".
2. pod zaporedno številko 17 program ELEKTRIKAR pri poklicu elektrikar energetik doda "(o)".
3. besedilo pod zaporednimi številkami programov 18., 19., 20., 21., 22., 23. in 25. spremeni tako, da se glasi:
"18. STROJNIŠTVO
smer A: oblikovalec kovin;
poklici: strugar, frezalec, brusilec, orodjar (o);
opomba: smer je prilagojena tudi za osebe z motnjami sluha in govora ter vedenja in osebnosti:
smer B: preoblikovalec in spajalec kovin;
poklici: konstrukcijski ključavničar (o), prilagojen tudi za osebe z motnjami sluha in govora, varilec, klepar, prilagojen tudi za osebe z motnjami sluha in govora, avtoklepar (o), prilagojen tudi za osebe z motnjami sluha in govora;
smer C: monter in upravljalec energetskih naprav;
poklici: monter hladilnih naprav (o), monter vodovodnih naprav (o), monter ogrevalnih naprav (o), monter klimatskih naprav (o), monter plinskih naprav (o);
smer Č: finomehanik in urar;
poklici: finomehanik (o), urar (o);
opomba: smer je prilagojena tudi za osebe z lažjimi motnjami v telesnem in gibalnem razvoju;
smer D: mehanik vozil in voznih sredstev;
poklic: avtomehanik (o)
smer E: strojni mehanik;
poklic: strojni mehanik (o)
smer F: zlatar – filigranist;
poklic: zlatar – filigranist (o)
opomba: smer je prilagojena tudi za osebe z lažjimi motnjami v telesnem in gibalnem razvoju."
4. za zaporedno številko 40, se doda nov program "zaporedna št. 41. program ČIPKARSTVO, poklic čipkar".
II
Programska zasnova za oblikovanje vzgojnoizobraževalnih programov v usmerjenem izobraževanju (Poročevalec Izobraževalne skupnosti Slovenije, št. 3/89 I – II in Uradni list RS, št. 12/91, 8/91-I in 18/92) se spremeni in dopolni tako, da se med programe usposabljanja uvrsti nov program "RAČUNOVODJA" (V. stopnja zahtevnosti dela) s trajanjem 400 ur.
III
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 600-01/93-1/1-8
Ljubljana, dne 4. februarja 1993.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost