Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/1993 z dne 15. 1. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/1993 z dne 15. 1. 1993

Kazalo

119. Odločba o spremembi in dopolnitvi odločbe o začasni razglasitvi kulturnih spomenikov, stran 127.

Na podlagi 28. in 29. člena Zakona o naravni in kulturni dediščini (Uradni list SRS, št. 1/81, 42/86 in Uradni list RS, št. 8/90 in 26/92) izdaja Sekretariat za splošne zadeve in družbene dejavnosti občine Šmarje pri Jelšah
ODLOČBO
o spremembi in dopolnitvi odločbe o začasni razglasitvi kulturnih spomenikov
V dispozitivu Odločbe o začasni razglasitvi kulturnih spomenikov (Uradni list RS, št. 51/92) se na koncu 1. alinee veznik »in« črta, doda se vejica in besedilo: »stanovanjski objekt«.
V drugi alinei se »parc. št. 386« nadomesti s »parc. št. 368«.
Na koncu besedila 2. alinee se namesto pike postavi vejica in besedilo »stanovanjsko-poslovni objekt«.
Črta se drugi odstavek dispozitiva odločbe o začasni razglasitvi kulturnih spomenikov.
Ta odločba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3/1-617-5/92
Šmarje pri Jelšah, dne 30. decembra 1992.
Sekretarka sekretariata
Kristina Kampuš l. r.

AAA Zlata odličnost