Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/1993 z dne 15. 1. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/1993 z dne 15. 1. 1993

Kazalo

118. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta območja avtobusne postaje in poslovno trgovskega centra v Rogaški Slatini, stran 127.

Na podlagi 37., 38. in 43. člena Zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90) ter 240. člena Statuta občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list SRS, št. 5/75, 10/75, 3/78, 6/83 in 5/86) je izvršni svet na svoji seji dne 22. 12. 1992 sprejel
SKLEP
o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta območja avtobusne postaje in poslovno trgovskega centra v Rogaški Slatini
1
Izvršni svet občine Šmarje pri Jelšah ugotavlja, da je osnutek sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta območja AP in PTC v Rogaški Slatini (Uradni list SRS, št. 2/87) pripravljen v skladu s predpisi o urejanju prostora in varstvu okolja, zato odreja njegovo javno razgrnitev.
2
Osnutek iz prejšnje točke se javno razgrne v prostorih Občinskega sekretariata za urejanje prostora in varstvo okolja v Šmarju pri Jelšah in Mestne krajevne skupnosti v Rogaški Slatini.
3
Javna razgrnitev traja 30 dni od pričetka veljavnosti tega sklepa. V tem času lahko podajo na razgrnjeni osnutek svoje pripombe in predloge tudi vsi zainteresirani in prizadeti. Pripombe in predloge sprejema Občinski sekretariat za urejanje prostora in varstvo okolja do zadnjega dne javne razgrnitve.
4
V času javne razgrnitve se v prizadeti krajevni skupnosti organizira tudi javna obravnava o predlaganih spremembah in dopolnitvah ZN.
5
Po poteku javne razgrnitve bo Občinski sekretariat za urejanje prostora in varstvo okolja strokovno proučil dobljene pripombe in jih posredoval, izvršnemu svetu, ki bo zavzel do njih svoje stališče.
6
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, na oglasni deski Mestne krajevne skupnosti v Rogaški Slatini in prične veljati dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-1/93-2
Šmarje pri Jelšah, dne 22. decembra 1992.
Predsednik
Izvršnega sveta
Skupščine občine Šmarje pri Jelšah
Marjan Aralica l. r.

AAA Zlata odličnost