Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/1993 z dne 15. 1. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/1993 z dne 15. 1. 1993

Kazalo

110. Odredba o razporeditvi delovnega časa v upravnih organih občine Slovenj Gradec, stran 120.

Na podlagi 94. in 95. člena Zakona o sistemu državne uprave in o Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije ter o republiških upravnih organih (Uradni list SRS, št. 24/79, 12/82, 39/85 in 37/87), 7. člena Odloka o razporeditvi delovnega časa v upravnih organih (Uradni list SRS, št., 7/80, 38/82 in 10/83) in 37. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 14/90 in 5/91) je Izvršni svet Skupščine občine Slovenj Gradec na 59. seji dne. 16. 12. 1992 sprejel
ODREDBO
o razporeditvi delovnega časa v upravnih organih občine Slovenj Gradec
1. člen
Ta odredba določa začetek, konec, trajanje in razporeditev delovnega časa v upravnih organih in Upravni organizaciji za urbanistično načrtovanje občine Slovenj Gradec ter Medobčinski geodetski upravi v Slovenj Gradcu (v nadaljnjem besedilu: upravni organi).
2. člen
Delovni čas v upravnih organih traja v ponedeljek, torek in četrtek od 7. do 15. ure, v sredo od 7. do 17. ure ter v petek od 7. do 13. ure.
Upravni organi lahko s soglasjem Izvršnega sveta Skupščine občine Slovenj Gradec uvedejo premakljiv začetek in konec delovnega časa, vendar tako, da delovni čas v ponedeljek, torek in četrtek obvezno zajema delovni čas med 8. in 14. uro, v sredo med 8. in 16. uro in v petek med 8. in 12. uro. Skupni delovni čas ne sme presegati 10 ur na dan.
V primerih, ko to narekujejo posebne okoliščine, lahko predsednik izvršnega sveta določi, da upravni organi ali posamezne notranje organizacijske enote delajo z drugačno razporeditvijo dnevnega delovnega časa in tudi v soboto oziroma v nedeljo.
3. člen
Uradne ure za neposredno poslovanje upravnih organov za občane, podjetja in zavode ter druge pravne osebe so:
– v ponedeljek, torek in četrtek od 7. do 15. ure;
– v sredo od 7. do 17. ure;
– v petek od 7. do 13. ure.
4. člen
Delovni, odmor v upravnih organih je v ponedeljek, torek, četrtek in petek med 10. in 10.30 oziroma med 10.30 in 11. uro; v sredo med 12. in 12.30 oziroma 12.30 in 13. uro.
5. člen
Ne glede na določila 4. člena te odredbe so upravni organi dolžni čas za odmor razporediti oziroma izrabiti tako, da je pisarna vedno odprta ter s tem zagotoviti stalno poslovanje z občani, podjetji, zavodi ter z drugimi pravnimi osebami.
6. člen
Delovni čas čistilk in drugih delavcev v pomožnih tehničnih službah se organizira po razporedu, ki ga v soglasju z Izvršnim svetom Skupščine občine Slovenj Gradec določi načelnik Oddelka za družbene dejavnosti in občo upravo občine Slovenj Gradec.
7. člen
Razpored delovnega časa upravnih organov mora biti objavljen v skladu z določili 3. in 4. člena in na primeren način označen na vidnem mestu v poslovnih prostorih občine.
8. člen
Podrobnejša navodila za izvajanje določil 2., 3. in 4. člena te odredbe predpiše predsednik izvršnega sveta najpozneje v tridesetih dneh po uveljavitvi odredbe.
9. člen
Z dnem, ko začne veljati ta odredba, preneha veljati Odredba o razporeditvi delovnega časa v upravnih organih občine Slovenj Gradec (Uradni list SRS, št. 48/87).
10. člen
Ta odredba začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 1993 dalje.
Št. 14-1/81-87-92
Slovenj Gradec, dne 17. decembra 1992.
Predsednik
Izvršnega sveta
Skupščine občine Slovenj Gradec
Janez Komljanec l. r.

AAA Zlata odličnost