Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/1993 z dne 15. 1. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/1993 z dne 15. 1. 1993

Kazalo

96. Odlok o začasnem financiranju proračunskih potreb v občini Lenart v prvem trimesečju 1993, stran 100.

Na podlagi 4. člena Odloka o pristojnostih in načinu dela Skupščine občine Lenart (Uradni list SRS, št. 1-54/ 90), 148. člena Ustave Republike Slovenije in 17. člena Zakona p financiranju javne porabe (Uradni list RS, št. 48/90 in 34/91) je Skupščina občine Lenart na seji Družbenopolitičnega zbora, Zbora krajevnih skupnosti in Zbora združenega dela dne 24. decembra 1992 sprejela
ODLOK
o začasnem financiranju proračunskih potreb v občini Lenart v prvem trimesečju 1993
1. člen
Do sprejetja proračuna občine Lenart za leto 1993 se bodo naloge, ki so skupnega pomena za občino začasno, vendar najdlje do 31. marca 1993, financirale na podlagi Odloka o proračunu občine Lenart za leto 1992.
2. člen
Razporeditev vseh prihodkov proračuna občine Lenart (odhodki), v času iz prejšnjega člena tega odloka, ne sme presegati 25% sredstev, razporejenih z odlokom o proračunu občine Lenart za leto 1992 (vključno s sklepom Izvršnega sveta Skupščine občine Lenart o renominaciji proračuna po odloku o proračunu občine Lenart za leto 1992).
3. člen
Doseženi prihodki in realizirani odhodki v času začasnega financiranja so sestavni del proračuna občine Lenart za leto 1993.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 1993 dalje.
Št. 400-1/92
Lenart, dne 24. decembra 1992.
Predsednik
Skupščine občine Lenart
Jože Škrlec l. r.

AAA Zlata odličnost