Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/1993 z dne 15. 1. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/1993 z dne 15. 1. 1993

Kazalo

87. Odlok o začasnem financiranju javne porabe v občini Črnomelj v prvem trimesečju 1993, stran 97.

Na podlagi 17. člena Zakona o financiranju javne porabe (Uradni list Republike Slovenije, št. 48/90) in na podlagi 7. člena Odloka o pristojnosti in sestavi zborov Skupščine občine Črnomelj (SDL, št. 21/89) je Skupščina občine Črnomelj na seji zbora združenega dela, zbora krajevnih skupnosti in družbenopolitičnega zbora, dne 23. 12. 1992 sprejela
ODLOK
o začasnem financiranju javne porabe v občini Črnomelj v prvem trimesečju 1993
1. člen
Potrebe državnih organov in drugih porabnikov sredstev javne porabe v občini Črnomelj se v prvem trimesečju 1993 do sprejetja proračuna občine Črnomelj za leto 1993 začasno financirajo na podlagi občinskega proračuna za leto 1992.
2. člen
Izdatki iz 1. člena ne smejo presegati 25% izdatkov, izvršenih po proračunu za leto 1992.
3. člen
Izdatki izvršeni po tem odloku, so sestavni del proračuna občine Črnomelj za leto 1993 in se morajo izkazati v njegovem zaključnem računu.
4. člen
Ta odlok začne veljati drugi dan objave v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 1993.
Št. 401-5/92
Črnomelj, dne 23. decembra 1992.
Predsednik
Skupščine občine Črnomelj
Martin Janžekovič, dipl. inž. l. r.

AAA Zlata odličnost