Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/1992 z dne 6. 11. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/1992 z dne 6. 11. 1992

Kazalo

2452. Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji, stran 3033.

KOLEKTIVNA POGODBA
za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji
1. člen
To kolektivno pogodbo sklenejo Vlada Republike Slovenije in sindikati negospodarskih dejavnosti, organizirani za območje Republike Slovenije.
2. člen
Stranke kolektivne pogodbe se strinjajo, da se do sklenitve nove kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti uporabljajo določila Kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 18/91) razen naslednjih določil:
– točka 2.d), 3. člen, 4. člen, 11. člen, 2. in 3. točka 33. člena, 35. člen,
– priloga h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji.
3. člen
Izhodiščne plače za posamezne tarifne razrede po tej kolektivni pogodbi se določijo na podlagi naslednjih koeficientov in vrednosti izhodiščne plače iz 2. točke:
1. Določitev izhodiščne plače in tarifnih razredov
---------------------------------------------------------------------------
                             izhodiščna mesečna
Tarifni                           bruto plača za
razred                          polni delovni čas
                                  Količnik
---------------------------------------------------------------------------
I.    Enostavna dela (osemletno osnovno šolanje)          1,00
II.   Manj zahtevna dela (osemletno osnovno
     šolanje s priučitvijo)                    1,10
III.   Srednje zahtevna dela (2-letna srednja šola)         1,24
IV.   Zahtevna dela (3-letna srednja šola)             1,38
V.    Bolj zahtevna dela (4-5-letna srednja šola)          1,55
V.a   Bolj zahtevna dela – nosilni poklici
VI.   Zelo zahtevna dela (višja strokovna
     izobrazba)                          1,86
VI.a   Zelo zahtevna dela – nosilni poklici
VII.   Visoko zahtevna dela (visoka strokovna
     izobrazba)                          2,10
VII.a  Visoko zahtevna dela – nosilni poklici
VIII.  Najbolj zahtevna dela (visoka strokovna izobrazba z
     magistrskim ali specialističnim izpitom)           2,52
VIII.a  Najbolj zahtevna dela – nosilni poklici
IX.   Izjemno pomembna – najbolj zahtevna dela
     (doktorat znanosti)                      3,02
---------------------------------------------------------------------------
2. Izhodiščna plača za prvi tarifni razred (količnik 1,00) za mesec oktober 1992 znaša 22.660 SIT.
3. Izhodiščna plača se lahko povečuje ob upoštevanju eskalacijske lestvice:
– ob rasti cen življenjskih potrebščin glede na pretekli mesec do vključno 3% se izhodiščna plača ne poveča;
– ob rasti cen življenjskih potrebščin nad 3% do vključno 5% se izhodiščna plača poveča za 70% rasti cen življenjskih potrebščin:
(ZPx0,70);
– ob rasti cen življenjskih potrebščin nad 5% do vklj učno 8% se izhodiščna plača poveča za 80% rasti cen življenjskih potrebščin:
(ZPx0,80);
– ob rasti cen življenjskih potrebščin nad 8% do vključno 10% se izhodiščna plača poveča za 90% rasti cen življenjskih potrebščin:
(ZPx0,90).
4. Kolikor v dveh zaporednih mesecih mesečna rast cen življenjskih potrebščin ne preseže 3,0%, se izhodiščna plača za zadnji mesec določi ob upoštevanju kumulativne rasti cen življenjskih potrebščin za ta dva meseca in eskalacijske lestvice iz 3. točke.
4. člen
Ta kolektivna pogodba začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije in velja do sklenitve nove kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti, vendar najdlje šest mesecev od dneva uveljavitve.
Ljubljana, dne 29. oktobra 1992.
Podpisniki:
Vlada Republike Slovenije
mag. Viktor Žakelj l. r.
 
Konfederacija
sindikatov 90
Boris Mazalin l. r.
 
Sindikat zdravstva
in socialnega skrbstva Slovenije
Erih Šerbec l. r.
 
Sindikat vzgoje,
izobraževanja in znanosti Slovenije
Tone Pfajfar l. r.
Sindikat delavcev v kulturi Slovenije
Vojko Štupar l. r.
 
Sindikat zdravstva
in socialnega skrbstva Slovenije
dr. Igor Kodrič l. r.
Sindikat državnih in
družbenih organov
Josip Bajc l. r.
 
Sindikat delavcev Slovenije pri virih
ionizirajočega sevanja
prof. dr. Janez Kuhelj l. r
 
Sindikat delavcev zavoda
za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje
Slovenije
Mitja Rižnar l. r.
 
Policijski sindikat Slovenije
Zdravko Melanšek l. r.
Ta kolektivna pogodba je bila s sklepom o registraciji kolektivne pogodbe, ki ga je izdalo Ministrstvo za delo, vpisana v register kolektivnih pogodb z datumom 5. 11. 1992 pod zap. št. 32 in št. vpisa 141-35/92

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti