Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/1992 z dne 10. 10. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/1992 z dne 10. 10. 1992

Kazalo

2283. Odlok o dopolnitvi odloka o komunalnih dejavnostih posebnega družbenega pomena v občini Sevnica (Uradni list SRS, št. 1/87), stran 2882.

Na podlagi 41. člena zakona o komunalnih dejavnostih (Uradni list SRS, št. 8/92) in 6. člena odloka o sestavi Skupščine občine Sevnica, pristojnosti zborov, o načinu odločanja in načinu volitev vodstva skupščine vodstva posameznih zborov in IS Skupščine občine Sevnica (Uradni list SRS, št. 1/90, 4/90 in Uradni list RS, 23/90 in 27/90) je Skupščina občine Sevnica na skupnem zasedanju vseh treh zborov dne 22. 9. 1992 sprejela
ODLOK
o dopolnitvi odloka o komunalnih dejavnostih posebnega družbenega pomena v občini Sevnica (Uradni list SRS, št. 1/87)
1. člen
V 1. členu odloka se doda nova točka 16, ki se glasi:
– oskrba naselij s plinom iz javnega plinovodnega omrežja.
2. člen
Pod točko a) se doda nova alinea:
– Objekti za distribucijo plina iz javnega plinovodnega omrežja.
3. člen
Doda se nov odstavek, ki se glasi:
Distribucijo plina iz javnega plinovodnega omrežja vrši posebna organizacijska enota Jugotanina Sevnica.
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 353-9/92-01
Sevnica, dne 22. septembra 1992.
Predsednica
Skupščine občine Sevnica
Breda Mijovič, dipl. ek. l. r.

AAA Zlata odličnost