Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/1992 z dne 10. 10. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/1992 z dne 10. 10. 1992

Kazalo

2282. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o upravnih organih občine Sevnica, stran 2881.

Na podlagi 19. in 45. člena zakona o sistemu državne uprave -in o Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije ter o republiških upravnih organih (Uradni list SRS, št. 24/79, 12/82, 39/85, 37/87 in 18/88) in 6. člena odloka o sestavi Skupščine občine Sevnica; pristojnosti zborov, o načinu odločanja in o načinu volitev vodstva skupščine, vodstva posameznih zborov in Izvršnega sveta Skupščine občine Sevnica (Uradni list SRS, št. 1/90, 4/90 in Uradni list RS, št. 23/90 in 27/90) je Skupščina občine Sevnica na seji vseh zborov, dne 22. 9. 1992 sprejela
ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka o upravnih organih občine Sevnica
1. člen
V 7. členu odloka o upravnih organih občine Sevnica (Uradni list RS, št. 42/89, 37/90, 27/91 in 4/91-I) se v prvem odstavku črta 5. točka, ki se glasi: "5. Uprava za družbene prihodke."
2. člen
V celoti se črta 12. člen odloka.
3. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 012-1/92-01
Sevnica, dne 22. septembra 1992.
Predsednica
Skupščine občine Sevnica
Breda Mijovič, dipl. ek. l. r.

AAA Zlata odličnost