Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/1992 z dne 10. 10. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/1992 z dne 10. 10. 1992

Kazalo

2267. Odredba o spremembi odredbe o pristojbinah za veterinarsko-sanitarne preglede in za dovoljenja za promet z mlekom in mlečnimi izdelki v občini Litija, stran 2872.

Na podlagi 29. in 30. člena zakona o zdravstvenem varstvu živali (Uradni list SRS, št. 37/85) ter 250. člena statuta občine Litija (Uradni list SRS, št. 28/83 in 16/87) je Izvršni svet Skupščine občine Litija na 20. korespondenčni seji dne 25. 9. 1992 sprejel
ODREDBO
o spremembi odredbe o pristojbinah za veterinarsko-sanitarne preglede in za dovoljenja za promet z mlekom in mlečnimi izdelki v občini Litija
1. člen
S to odredbo se spremeni odredba o pristojbinah za veterinarsko-sanitarne preglede in za dovoljenja za. promet z mlekom in mlečnimi izdelki v občini Litija (Uradni list RS, št. 34/92) (v nadaljnjem besedilu: odredba).
2. člen
1. člen odredbe se. nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:
"Za obvezne veterinarsko – sanitarne preglede pošiljk živali, živalskih proizvodov, živalskih surovin in živalskih odpadkov ob nakladanju, razkladanju, prekladanju in gonjenju živali, ki se odpravljajo iz območja občine ali preko državne meje ter nepretrgane veterinarske dejavnosti za diagnostiko živalskih kužnih bolezni, se določijo pristojbine:
                             SIT
1. za kamionske, vagonske in letalske
pošiljke kopitarjev, parklarjev in žive perut-
nine do 10 ton                   1.200,00
za vsako nadaljnjo tono               120,00
2. za kosovne pošiljke:
- kopitarjev in odraslih govedi od kom.       151,00
- telet od kom.                    83,00
- prašičev in drobnice od kom.            54,00
- žive perutnine za vsakih začetnih 50
kom.                         26,00
 – za vsako čebeljo družino              26,00
- za druge neimenovane živali po režijski
uri                        1.200,00
3. za meso, mleko, jajca, izdelke in proi-
zvode:
- meso kopitarjev in parklarjev od kg         0,54
- mesne izdelke od kg                 0,54
- meso divjačine od kg                 0,54
- perutninsko meso od kg                0,54
- drobovino od kg                   0,54
- ribe, rake in polže od kg              0,54
- mast od kg °                     0,54
- mleko od-litra                    0,11
- mlečne izdelke od kg                 0,54
- jajca-cela od kom                  0,11
- jajčni izdelki od kg                 0,54
- drugi neimenovani proizvodi, surovine
in odpadki živalskega izvora              0,28
Kolikor prijavljena pošiljka ni pravočasno pripravljena za pregled in pristojni organ, ki opravlja veterinarsko – sanitarne preglede, pride na mesto pregleda ob določenem času oziroma pregled traja več kot uro, mora tisti, ki je pregled naročil, plačati zamudnino v višini 1.200,00 SIT za vsako začeto uro čakanja.
Poleg pristojbin mora tisti, ki je pregled naročil, plačati tudi stroške prevoza."
3. člen
Besedilo prvega odstavka 2. člena odredbe se na koncu dopolni z naslednjim besedilom:
"Vrednost režijske ure je 1.000 SIT."
Besedilo četrtega odstavka 2. člena odredbe se nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:
"Za veterinarsko-sanitarne preglede divjačine, živil živalskega izvora v gostinskih obratih, tržnicah, pakirnicah in hladilnicah se za vsako začeto uro porabljenega časa plača pristojbina v višini 1.200 SIT."
4. člen
Spremeni se 3. člen odredbe, tako, da se na novo glasi:
"Za dovoljenje za promet z mlekom in mlečnimi izdelki za javno potrošnjo, oziroma za podaljšanje dovoljenja plača proizvajalec pristojbino:
– za vsako kravo 328 SIT;
– za vsako ovco ali kozo 92 SIT.
Proizvajalec, ki ne oddaja mleko v zbiralnico ali mlekarno, temveč ga daje v promet oziroma v javno potrošnjo na drug način, plača poleg pristojbine še stroške odvzema vzorcev in analize mleka in pregled molznic na tuberkulozo."
5. člen
Ta odredba začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 323-5/89
Litija, dne 25. septembra 1992.
Predsednik
Izvršnega sveta
Skupščine občine Litija
Slavko Rokavec l. r.

AAA Zlata odličnost