Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/1992 z dne 17. 7. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/1992 z dne 17. 7. 1992

Kazalo

1782. Spremembe in dopolnitve dolgoročnega plana občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000, stran 2315.

Na podlagi 8. člena odloka o sestavi in pristojnostih zborov Skupščine občine Novo mesto (Skupščinski Dolenjski list, št. 21/89 in 6/90), 43. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list SRS. št. 18/84 in 15/89) ter 1. odstavka 2. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list Republike Slovenije, št. 48/90) je Skupščina občine Novo mesto na seji vseh zborov dne 2. 7. 1992 sprejela
SPREMEMBE IN DOPOLNITVE DOLGOROČNEGA PLANA
občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000
Dolgoročni plan občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 (Skupščinski Dolenjski list, št. 24/86, 18/88, 6/89, 3/90, 10/90 ter Uradni list RS, št. 17/92) se spremeni in dopolni:
I. v tekstualnem delu:
– v točki 3.5.4. Varstvo naravne in kulturne dediščine se črta četrti odstavek.
II. V kartografskem delu, ki je izdelan na topografskih načrtih v merilu 1: 25000, se vrišejo naslednji spomeniki oziroma pripadajoča območja:
1. naravni spomeniki:
– Mihovska jama, Mihovec, k.o. Dobindol
– lipa na Hmeljčiču, Hmeljčič, k.o. Hmeljčič
– lipa pri cerkvi v Stopnem, Stopno, k.o. Stara vas
– lipa na Vinjem vrhu, Vinji vrh, k.o. Bela Cerkev
2. zgodovinski kulturni spomeniki:
– spominska plošča na cerkvi na Potovem vrhu. Potov vrh, k.o. Potov vrh,
– spominska plošča na cerkvi v Smolenji vas,. Smolenja vas, k.o. Smolenja vas
3. tehniški kulturni spomeniki:
– enoločni kamniti most čez Čadraški potok. Dolenji Maharovec, k.o. Gradišče
– enoločni kamniti most čez Kobilo, Žvabovo. k.o. Šentjernej
III. Z navedenimi spomeniki se dopolni seznam spomenikov, naravnih znamenitosti in območij varovanja kot sestavni del kartografskega dela dolgoročnega plana.
Št. 30-02/85-92
Novo mesto, dne 2. julija 1992.
Predsednik
Skupščine občine Novo mesto
Marjan Dvornik l. r.

AAA Zlata odličnost