Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/1992 z dne 17. 7. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/1992 z dne 17. 7. 1992

Kazalo

1780. Sklep o ukinitvi javnega dobra, stran 2312.

Na podlagi zakona o razlastitvi in prisilnem prenosu nepremičnin v družbeni lastnini (Uradni list SRS, št. 5/80, 30/87), 12. člena zakona o cestah (Uradni list SRS, št. 2/88) in 32. člena statuta občine Ljubljana Vič-Rudnik (Uradni list SRS, št. 13/86 in RS, št. 28/91) je Skupščina občine Ljubljana Vič-Rudnik na seji zbora združenega dela, zbora krajevnih skupnosti in družbenopolitičnega zbora dne 17. 6. 1992 sprejela
SKLEP
o ukinitvi javnega dobra
1. člen
S tem sklepom se ukinja naslednje javno dobro: parc. št. 1761/16 pot v izmeri 74 m2, parc. št. 1761/17 pot v izmeri 76 m2, parc. št. 1761/18 pot v izmeri 75 m2 in parc. št. 1761/19 pot v izmeri 86 m2 k.o. Gradišče vse nastale iz parc. št. 1761/3 k.o. Gradišče, po parcelacijskem načrtu Mestne geodetske uprave št. 3/497/89/2 z dne 8. 9. 1989 vpisane v seznam III. k.o. Gradišče.
2. člen
Zemljišče iz prejšnjega člena preneha imeti značaj dobrine v splošni rabi in postane družbena lastnina v uporabi občine Ljubljana Vič-Rudnik.
3. člen
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 012-1/92
Ljubljana, dne 17. junija 1992.
Predsednik
Skupščine občine Ljubljana Vič-Rudnik
Bogdan Bradač l. r.

AAA Zlata odličnost