Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/1992 z dne 17. 7. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/1992 z dne 17. 7. 1992

Kazalo

1779. Odlok o spremembi odloka o določitvi šolskih okolišev osnovnih šol v občini Ljubljana Vič-Rudnik, stran 2312.

Na podlagi 118. člena zakona o osnovni šoli (Uradni list SRS. št. 5/80. 29/86, popr. 31/86) in 32. člena statuta občine Ljubljana Vič-Rudnik (Uradni list SRS. št. 13/86, Uradni list RS, št. 28/91) je Skupščina občine Ljubljana Vič-Rudnik na seji zbora združenega dela, zbora krajevnih skupnosti in družbenopolitičnega zbora dne 17. 6. 1992 sprejela
ODLOK
o spremembi odloka o določitvi šolskih okolišev osnovnih šol v občini Ljubljana Vič-Rudnik
1. člen
V odloku o določitvi šolskih okolišev osnovnih šol v občini Ljubljana Vič-Rudnik (Uradni list SRS. št. 32/84 in 5/86). se spremeni 1. člen:
V točki 7. se prvi odstavek spremeni in glasi:
"Osnovna šola Oskar Kovačič, Ljubljana, Cesta XV. divizije 52, obsega območje krajevnih skupnosti Galjevica in Barje (razen dela severozahodno od Ižanske ceste -parne številke, med križiščem Ižanske ceste z Uršičevim štradonom do Ulice Štefke Zbašnikove in križiščem Ižanske ceste s cesto I. Slovenske artilerijske brigade, po cesti I. Slovenske artilerijske brigade – parne številke, čez Ljubljanico do Ceste na Mesarico). Krim in Peruzzi (del severno od Peruzzijeve ceste. Dolenjska cesta od hišne št. 85 in 158 do 102 in 191) – za učence od 5. do 8. razreda.".
Točka 12. se spremeni tako, da glasi:
"Osnovna šola Trnovo. Ljubljana, Karunova 14 obsega območja krajevnih skupnosti: Trnovo (del), Milan Česnik (del) – za učence od 1. do 8. razreda tako. da poteka meja šolskega okoliša:
Cojzova cesta – neparne številke,
Aškerčeva cesta – neparne številke od 7 – 17 po Groharjevi. Riharjevi in Cesti na Loko – vse neparne številke, do Opekarske 53, po Opekarski cesti – neparne številke, po Trnovskem nasipu do Cojzove ceste.".
Točka 12. a se spremeni v tč. 13 in glasi:
"Osnovna šola Kolezija, Ljubljana. Cesta v Mestni log 46 obsega območja krajevnih skupnosti: Kolezija (del). Murglje (del). Zeleni log (del). Milan Česnik (del) za učence od 1. do 8. razreda tako. da poteka meja šolskega okoliša:
Trg MDB – hišne številke 4-8 in 14, Tržaška cesta -neparne številke od 1 do Hajdrihove ulice. Hajdrihova ulica – parne in neparne številke do Gradaščice. Mencingerjeva ulica – parne in neparne do Vipavske ulice št. 47, Vipavska ulica – neparne številke do križišča s Cesto v Mestni log, Cesta v Mestni log do Koprske ulice -neparne številke. Koprska ulica do Malega Grabna, Cesta dveh cesarjev do številke 40 – parne številke in do Poti na Rakovo jelšo, kjer se priključi na mejo okoliša Osnovne šole Livada.".
Doda se točka 15. in glasi:
"Osnovna šola Livada, Ljubljana obsega območje krajevnih skupnosti: Rakova jelša v celoti. Barje (del) za učence od 1. do 8. razreda tako, da poteka meja šolskega okoliša:
Pot na Rakovo jelšo – vse številke, vzdolž meje krajevne skupnosti do Ljubljanice,, nazaj vzporedno z Ljubljanico do Ulice Štefke Zbašnikove, preko Ljubljanice do križišča Uršičevega štradona z Ižansko cesto. Po Ižanski cesti – parne številke do ceste I. Slovenske artilerijske brigade, po cesti I. Slovenske artilerijske brigade – parne številke, preko Ljubljanice do Malega grabna, po Cesti na Mesarico vse številke do križišča Ceste na Mesarico s Potjo na Rakovo jelšo.".
2. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 012-1/92
Ljubljana, dne 17. junija 1992.
Predsednik
Skupščine občine Ljubljana Vič-Rudnik
Bogdan Bradač l. r.

AAA Zlata odličnost