Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/1992 z dne 17. 7. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/1992 z dne 17. 7. 1992

Kazalo

1777. Odredba o plačevanju dela stroškov veterinarsko higienske službe v občini Ljubljana Šiška, stran 2311.

Na podlagi 29. člena zakona o zdravstvenem varstvu živali (Uradni list SRS, št. 37/85) ter 108. člena statuta občine Ljubljana Šiška (Uradni list SRS, št. 13/86) je Izvršni svet Skupščine občine Ljubljana Šiška na svoji 90. seji dne 7. 7. 1992 sprejel
ODREDBO
o plačevanju dela stroškov veterinarsko higienske službe v občini Ljubljana Šiška
1. člen
Del stroškov neškodljivega odstranjevanja živalskih trupel in odpadkov plačujejo podjetja in drugi posestniki živali po naslednjih tarifah za vsako žival:
                             SIT
- govedo in konje                  115.00
- za žrebeta, teleta in drobnico           87.00
- za prašiče do 50 kg teže              24.00
- za prašiče nad 50 kg teže              57.00
- za perutnino                     6.80
- za odstreljeno in prodano parkljasto divjad     87.00
- za pse                       150.00
2. člen
Zavezanci poravnavajo obveznosti iz 1. člena te odredbe:
– pri izdaji zdravstvenega spričevala za živali.
– pri registraciji psa in prvem vsakoletnem cepljenju psov proti steklini,
– lovske družine pri prodaji divjadi.
3. člen
Tarife iz 1. člena odredbe obračunava in pobira:
1. občinski ali od njega pooblaščeni organ za izdajo zdravstvenih spričeval za živali: za govedo, konje, žrebeta, teleta, prašiče in perutnino;
2. Veterinarski zavod ljubljanske regije za pse;
3. lovske družine na območju občine za uplenjeno in prodano divjad.
Obračunana sredstva se nakazujejo na račun občinske pristojbine za zdravstveno varstvo živali št. 50100-840-025-3210.
Nadzor nad uporabo sredstev opravlja pristojna veterinarska inšpekcija.
4. člen
Z dnem, ko prične veljati ta odredba preneha veljati odredba o plačevanju dela stroškov veterinarsko higienske službe v občini Ljubljana Šiška (Uradni list RS, št. 1/92).
5. člen
Ta odredba začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 10-400/92
Ljubljana, dne 7. julija 1992.
Predsednik
Izvršnega sveta
Skupščine občine Ljubljana Šiška
Peter Zule l. r.

AAA Zlata odličnost