Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/1992 z dne 17. 7. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/1992 z dne 17. 7. 1992

Kazalo

1776. Odredba o pristojbinah za veterinarsko sanitarne preglede in dovoljenja v občini Ljubljana Šiška, stran 2310.

Na podlagi 29. člena zakona o zdravstvenem varstvu živali (Uradni list SRS, št. 37/85) ter 108. člena statuta občine Ljubljana Šiška (Uradni list SRS, št. 13/86) je Izvršni svet Skupščine občine Ljubljana Šiška na 90. seji dne 7. 7. 1992 sprejel
ODREDBO
o pristojbinah za veterinarsko sanitarne preglede in dovoljenja v občini Ljubljana Šiška
1. člen
Za obvezne veterinarske sanitarne preglede pošiljk živali, živalskih proizvodov, živalskih surovin in živalskih odpadkov ob nakladanju, razkladanju, prekladanju in gonjenju živali, ki se odpravljajo iz območja občine ali preko državne meje. se določijo pristojbine:
a) Za kamionske, vagonske in letalske pošiljke.
kopitarjev, parklarjev in žive perutnine – do 10 ton     867,20
- za vsako nadaljnjo tono                   87,00
b) Za kosovne pošiljke:
- kopitarjev in odraslih govedi – od kom           117,00
- telet – od kom                        66,00
- prašičev in drobnice – od kom                43,00
- žive perutnine za vsakih začetih 50 kom           20,50
- za vsako čebeljo družino                   20,50
- za ostale neimenovane živali – po režijski uri
                               930,00
c) Za meso kopitarjev in parklarjev – od kg           0,42
- za mesne izdelke – od kg                   0,42
- divjačino – od kg                       0,42
- perutninsko meso – od kg                   0,42
- drobovino – od kg                       0,42
- ribe. rake. polže – od kg                   0,42
- mast – od kg                         0,42
- mleko – od litra                       0,08
- mlečni izdelki – od kg                    0,42
- jajca cela – od kom                      0,10
- jajčni izdelki – od kg                    0,42
- ostale neimenovane živalske proizvode. surovine
in odpadke – od kg                       0,22
Če prijavljena pošiljka ni pravočasno pripravljena za pregled, pristojni organ, ki opravlja veterinarsko sanitarne preglede pa pride ob določenem času na mesto nakladanja, prekladanja oziroma razkladanja ali da je nakladanje, razkladanje oziroma prekladanje trajalo več kot eno uro, mora tisti, ki je pregled naročil, plačati zamudnino v višini 867,20 SIT za vsako začeto uro čakanja.
Poleg pristojbine mora tisti, ki je pregled naročil, plačati tudi stroške prevoza.
2. člen
Za veterinarsko sanitarne preglede živil živalskega izvora se plačujejo naslednje pristojbine:
a) Za veterinarsko sanitarne preglede rib v ribogojnicah
– od vsake začete ure 867,20 SIT
b) Za veterinarske sanitarne preglede divjačine, živil živalskega izvora v gostinskih obratih, tržnicah, v parkirnicah in hladilnicah:
– za vsako začeto uro porabljenega časa 867,20 SIT. Poleg pristojbine se plačuje tudi prevozne stroške in potrebne preiskave.
3. člen
Za izdajo dovoljenja za promet z mlekom in mlečnimi izdelki za javno potrošnjo, oziroma za podaljšanje veljavnosti dovoljenja plača proizvajalec oziroma prodajalec pristojbine za vsako kravo molznico 255,90 SIT, za ovce in koze pa 71,80 SIT.
Posestniku, ki ne oddaja mleka v zbiralnico ali mlekarno, pač pa ga daje na drug način v promet oziroma javno potrošnjo, se poleg določene pristojbine zaračuna še stroške in odvzem mleka, analiza mleka in pregled molznic na tuberkulozo.
4. člen
Pristojbina za veterinarsko sanitarne preglede se lahko plačuje tudi v letnem pavšalu, ki ga sporazumno določita in medsebojno obračunata organizacija združenega dela, pri kateri se veterinarsko sanitarni pregledi opravljajo in izvršni svet občine.
Letni pavšali se mesečno akontirajo v višini ene dvanajstine.
5. člen
Za veterinarsko sanitarne preglede izven rednega delovnega časa pristojnega organa za veterinarsko sanitarne preglede se plača pristojbina in zamudnina povečana za 50%. K navedenim pristojbinam se prišteje še 15% kot prispevek za zdravstveno varstvo živali.
6. člen
Višina pristojbin se med letom usklajuje s spreminjanjem vrednosti režijske ure diplomiranega veterinarja.
K pristojbinam iz 1., 2. in 3. člena se prišteje še 15% kot prispevek za zdravstveno varstvo živali.
7. člen
Pristojbine po tej odredbi se obračunavajo mesečno in odvajajo na posebni račun za zdravstveno varstvo živali pri SDK 50100-840-025-3210 najmanj enkrat mesečno.
8. člen
Z dnem, ko prične veljati ta odredba preneha veljati odredba o pristojbinah za veterinarsko sanitarne preglede in dovoljenja v občini Ljubljana Šiška (Uradni list RS, št. 1/92).
Odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 10-399/92
Ljubljana, dne 7. julija 1992.
Predsednik
Izvršnega sveta
Skupščine občine Ljubljana Šiška
Peter Zule l. r.

AAA Zlata odličnost