Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/1992 z dne 17. 7. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/1992 z dne 17. 7. 1992

Kazalo

1768. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območja urejanja v občini Ljubljana Center, stran 2305.

Na podlagi 2. odstavka 39. in 1. odstavka 40. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in 26/90) in 50. člena sprememb in dopolnitev statuta občine Ljubljana Center (Uradni list SRS, št. 13/92) je Skupščina občine Ljubljana Center na 16. seji zbora združenega dela dne 17. junija 1992, na 16. seji zbora krajevnih skupnosti dne 17. junija 1992 in na 10. seji družbenopolitičnega zbora dne 17. junija 1992 sprejela
ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območja urejanja v občini Ljubljana Center
1. člen
S tem odlokom se spremeni in dopolni odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območja urejanja v občini Ljubljana Center (Uradni list SRS oziroma RS, št. 13/88, 21/90 in 16/91).
2. člen
V IV. točki 1. odstavka 2. člena se črta besedilo "...do križišča s Čufarjevo ul., po osi Čufarjeve ul. do križišča s Kotnikovo ul., po osi Kotnikove ul.,
3. člen
V 5. členu se v tabeli pri planski prostorski celoti C 5 Ledina-Tabor za 5. vrstico doda nova 6. vrstica, ki glasi:
CO 5/9 Elektro Ljubljana 7.
6. do 14. vrstica postanejo 7. do 15. vrstica.
4. člen
V 1. odstavku 46. člena se doda nova šesta alinea, ki glasi:
F – garažiranje in parkiranje pod nivojem terena.
5. člen
V tabelah meril in pogojev za posege v prostor (Uradni list RS, št. 21/90) po posameznih funkcionalnih enotah iz 1. člena odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območja urejanja v občini Ljubljana Center (Uradni list RS, št. 21/90) se dodajo merila in pogoji za zazidalni otok CO 5/9 Elektro Ljubljana tako, da glasijo:
Zap. št. 602 603 604 605 606 607 608
Šifra FE 1 2 3 4 5 6 7
M 1.1 D D L F L C D
M 1.2 - - L A I A B
M 1.3 - - - - B - -
M 1.4 B B A G A G B
M 2.1 F E X F Y E E
M 2.2 B F - B - F F
M 2.3 E E F F F B E
M 2.4 - -  C - - - G
M 3.1 - - - G O - H
M 3.2 C C G C G A A
M 3.3 - - - - - - -
M 3.4 A A - - - - H
M 4.1 - - - - - A -
M 4.2 - - - - - - -
M 4.3 F F F F F F -
M 4.4 - - K K K - -
M 5.1 - - - - A - -
M 5:2 - - - B - - -
M 5.3 C C A C - B B
M 5.4 - - A - A - -
M 5.5 - - - B - B -
M 5.6 - - - B - B -
M 6.1 A A D  A G A A
M 6.2 A A B A C A A
M 7.1 - - C - - - -
M 7.2 A A - G - E E
M 7.3 - -  B - - -
M 7.4 - - B - F - -
6. člen
78. člen se spremeni tako, da glasi: Posebni pogoji: CO 5/9 Elektro Ljubljana – Posege na območju funkcionalne enote 4 iz točke F 10. člena odloka (M 1.1) ni mogoče izvajati pred posegi na območju funkcionalnih enot 3, 4 in 5 iz točke F 46. člena odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območja urejanja v občini Ljubljana Center (M 4.3).
7. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 028-15/92
Ljubljana, dne 17. junija 1992.
Predsednica
Skupščine občine Ljubljana Center
Alenka Žagar Slana l. r.

AAA Zlata odličnost