Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/1992 z dne 17. 7. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/1992 z dne 17. 7. 1992

Kazalo

1755. Sklep o spremembi in dopolnitvi pogojev za dobavo in odjem toplotne energije iz vročevodnega omrežja ljubljanskih občin v upravljanju Javnega podjetja Energetika Ljubljana (Uradni list RS, št. 13/92), stran 2275.

Na podlagi 14. člena zakona o energetskem gospodarstvu (Uradni list SRS, št. 33/81, 29/86) ter 24. člena statuta Javnega podjetja Energetika Ljubljana je upravni odbor Javnega podjetja Energetika Ljubljana, p.o., Ljubljana, Verovškova 70 na 2. izredni seji dne 12. junija 1992 sprejel
SKLEP
o spremembi in dopolnitvi pogojev za dobavo in odjem toplotne energije iz vročevodnega omrežja ljubljanskih občin v upravljanju Javnega podjetja Energetika Ljubljana (Uradni list RS, št. 13/92)
1. člen
25. člen se spremeni in dopolni tako, da se glasi:
»Odjemno mesto je merilno mesto v priključni postaji za zapornimi elementi, kjer odjemalec prevzema dobavljeno toplotno energijo.
Na merilno mesto dobavitelj dobavi in vgradi toplotni števec na stroške odjemalca. Tip, velikost in način vgradnje toplotnega števca določi projektant z navodili in soglasjem dobavitelja.
Toplotni števec mora imeti veljaven žig od urada Republike Slovenije za standardizacijo in meroslovje.«
2. člen
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 10. julija 1992.
Predsednik
Upravnega odbora
Javnega podjetja Energetika Ljubljana
Tone Krušič l. r.

AAA Zlata odličnost