Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/1992 z dne 20. 2. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/1992 z dne 20. 2. 1992

Kazalo

458. Sklep o spremembah in dopolnitvah programskih zasnov v visokem izobraževanju, stran 572.

Na podlagi četrtega odstavka 12. člena ustavnega zakona za izvedbo amandmajev IX do LXXXIX k ustavi SR Slovenije (Uradni list SRS, št. 32/89) ter prvega odstavka 41.a člena zakona o usmerjenem izobraževanju (Uradni list SRS, št. 11/80, 6/83, 25/89 in 35/89) je Vlada Republike Slovenije na 150. seji 13. februarja 1992 sprejela
SKLEP
o spremembah in dopolnitvah programskih zasnov v visokem izobraževanju
I. 1. V programsko zasnovo za oblikovanje izobraževalnih programov v kulturni usmeritvi (Poročevalec ISS, št. 3/89-II) se namesto višješolskih in visokošolskih programov: solo petje, klavir, orgle, harfa, čembalo, tolkala, godala, pihala in trobila, dirigiranje, kompozicija in glasbena teorija, glasbena pedagogika, vpišejo naslednji programi in ustrezni strokovni naslovi:
1. visokošolski program za kompozicijo in glasbeno teorijo:
– umetniška smer – akademski glasbenik komponist
– pedagoška smer – profesor glasbe – teoretik
2. visokošolski program za dirigiranje – akademski glasbenik – dirigent
3. visokošolski program za petje
– umetniška smer – akademski glasbenik – operni oziroma koncertni oziroma zborovski pevec
– pedagoška smer – profesor glasbe – pevec
4. visokošolski program za instrumente s tipkami (klavir, orgle, čembalo)
– umetniška smer – akademski glasbenik z navedbo instrumenta
– pedagoška smer – profesor glasbe z navedbo instrumenta
5. visokošolski program za godala in druge instrumente s strunami (violina, viola, violončelo, kontrabas, harfa)
– umetniška smer – akademski glasbenik z navedbo instrumenta
– pedagoška smer – profesor glasbe z navedbo instrumenta.
V program za godala je vključen višješolski študij za kitaro, ki traja štiri semestre in daje strokovni naslov glasbenik – kitarist.
6. visokošolski program za pihala, trobila in tolkala:
– umetniška smer – akademski glasbenik z navedbo instrumenta: flavtist, oboist, klarinetist, fagotist, hornist, trobentar, pozavnist, tubist, tolkalec
– pedagoška smer – profesor glasbe z navedbo instrumenta.
V program za pihala, trobila in tolkala je vključen višješolski študij za tolkala, ki traja štiri semestre in daje strokovni naslov glasbenik – tolkalec.
7. visokošolski program za glasbeno pedagogiko -profesor glasbe
8. visokošolski program za cerkveno glasbo – akademski cerkveni glasbenik.
2. Visokošolski program Etnologija se preimenuje v Etnologija in kulturna antropologija; strokovni naslov je diplomirani etnolog in kulturni antropolog.
Magistrski program Etnologija se preimenuje v Etnologija in kulturna antropologija.
II. V programski zasnovi za oblikovanje izobraževalnih programov v pedagoški usmeritvi (Poročevalec ISS, št. 3/89-II) se
1. visokošolski program Telesna vzgoja nadomesti z visokošolskim programom Športna vzgoja s tremi smermi:
– športno treniranje – profesor športne vzgoje in trener
– športna rekreacija – profesor športne vzgoje in organizator športne rekreacije
– posebna športna vzgoja – profesor športne in posebne športne vzgoje
2. visokošolski program Domski vzgojitelj – defektolog za otroke in mladostnike z motnjami vedenja in osebnosti se preimenuje v visokošolski program Socialni pedagog.
III. V programski zasnovi za oblikovanje izobraževalnih programov v družboslovni usmeritvi (Poročevalec ISS, št. 3/89-II) se za višješolskim programom Socialno delo doda:
1. visokošolski program Socialno delo – diplomirani socialni delavec
2. sedanjim šestim programom specializacij VI/1 sledi:
– program specializacije Socialno delo VII/2 – diplomirani socialni delavec – specialist za supervizijo v socialnem delu
– program specializacije Socialno delo VII/2 – diplomirani socialni delavec – specialist za tematsko zaokroženo področje
– magistrski program Socialno delo VII/2 – magister socialnega dela.
IV. V programski zasnovi za oblikovanje izobraževalnih programov v zdravstveni usmeritvi (Poročevalec ISS, št. 3/ 89-II) se pri višješolskih programih Zdravstvena nega, Fizioterapija, Delovna terapija, Ortopedska tehnika, Radiologija in Sanitarno delo spremeni trajanje izobraževanja, tako da traja pet semestrov in diplomski semester.
V. V programski zasnovi za oblikovanje izobraževalnih programov v rudarski usmeritvi (Poročevalec ISS, št. 3/89-II) se visokošolski program Rudarstvo preimenuje v visokošolski program Rudarstvo in geotehnologija.
Poleg smeri rudarstva se vpelje v programu v 3. in 4. letniku še smer geotehnologije, po kateri se pridobi strokovni naslov – diplomirani inženir geotehnologije.
VI. V programski zasnovi za oblikovanje izobraževalnih programov v metalurški usmeritvi (Poročevalec ISS, št. 3/89-I) se višješolski/visokošolski program Metalurgija preimenuje v program Metalurgija in materiali.
Poleg višješolske in visokošolske smeri metalurgije se vpelje v 3. in 4. letnik visokošolskega programa še smer materiali.
VII. O uvedbi izobraževalnih programov, oblikovanih na podlagi v tem sklepu navedenih sprememb in dopolnitev programskih zasnov bo Vlada Republike Slovenije odločala v skladu s finančnimi možnostmi.
VIII. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 610-04/90-8/19-8
Ljubljana, dne 13. februarja 1992.
Vlada Republike Slovenije
Predsednik
Lojze Peterle l. r.

AAA Zlata odličnost