Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/1992 z dne 20. 2. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/1992 z dne 20. 2. 1992

Kazalo

456. Odlok o pristojbini za obvezne zdravstvene preglede rastlin v prometu čez državno mejo (uvoz, izvoz, prevoz v tranzitu) in v notranjem prometu, stran 571.

Na podlagi 28. člena zakona o varstvu rastlin pred boleznimi in škodljivci (Uradni list SRS, št. 16/77 in 42786), 60. člena zakona o varstvu rastlin pred boleznimi in škodljivci, ki ogrožajo vso državo (Uradni list SFRJ, št, 74/89), v zvezi s 4. členom ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja Vlada Republike Slovenije
ODLOK
o pristojbini za obvezne zdravstvene preglede rastlin v prometu čez državno mejo (uvoz, izvoz, prevoz v tranzitu) in v notranjem prometu
1. člen
Višina pristojbine za obvezni zdravstveni pregled rastlinskih pošiljk, ki se izvažajo, uvažajo in ponovno izvažajo, znaša glede na vrsto pošiljke:
1. za vagonske in kamionske pošiljke in pošiljke v kontejnerjih do 10 ton – 600 tolarjev, za vsako nadaljnjo tono oziroma začeto tono v pošiljki nad 10 ton pa še po 60 tolarjev;
2. za ladijske pošiljke – 10 tolarjev za eno tono, najmanj pa 1.000 tolarjev za posamezno pošiljko;
3. za kosovne in letalske pošiljke do treh tovorkov – 120 tolarjev, za vsak nadaljnji tovorek pa še po 10 tolarjev;
4. za poštne pošiljke do 10 kg – 60 tolarjev, za vsak nadaljnji kilogram pa še po 6 tolarjev;
5. za pošiljke do 10 kg, ki jih potniki in osebje prevoznih sredstev nosijo s seboj – 60 tolarjev, za vsakih nadaljnjih začetih 10 kg pa še po 6 tolarjev;
6. za pošiljke lesa (hlodov, žaganega lesa, jamskega lesa, raznih vrst lesenih izdelkov idr.) – 10 tolarjev za vsak kubični meter oziroma za vsak prostorninski meter pošiljke celuloznega lesa in drv;
7. za pomožne pregraje iz desk na ladji ali vleku, ki se po uporabi odstranijo – 2.000 tolarjev na ladjo oziroma vlek;
8. za pregled ostankov tovora rastlinskega izvora po čiščenju ladje oziroma vleka – 2.000 tolarjev na ladjo oziroma vlek.
2. člen
Višina pristojbine za obvezni zdravstveni pregled rastlinskih pošiljk, ki se pri prevozu skozi Republiko Slovenijo prekladajo, znaša glede na vrsto pošiljke:
1. za vagonske in kamionske pošiljke do 10 ton, razen za pošiljke lesa – 500 tolarjev, za vsako nadaljnjo začeto tono pa še po 50 tolarjev;
2. za vagonske in kamionske pošiljke lesa do 10 kubičnih oziroma prostorninskih metrov – 200 tolarjev, za vsak nadaljnji kubični oziroma prostorninski meter lesa pa še po 10 tolarjev;
3. za ladijske pošiljke do 10 ton, razen za pošiljke lesa – 500 tolarjev, za vsako nadaljnjo začeto tono pa še po 10 tolarjev;
4. za ladijske pošiljke lesa do 10 kubičnih oziroma prostorninskih metrov – 200 tolarjev, za vsak nadaljnji kubični oziroma prostorninski meter pa še po 10 tolarjev.
3. člen
Višina pristojbine za obvezni zdravstveni pregled semena in sadilnega materiala se poveča za 100% pristojbine, določene v 1. do 5. točki 1. člena tega odloka ter 1. in 3. točki prejšnjega člena.
4. člen
Za prazno embalažo rastlinskega izvora, ki se vrača v Republiko Slovenijo, uporabljena pa je bila za odpremo rastlinskih pošiljk, se plača 50% pristojbine, določene v 1. do 3. točki 1. člena tega odloka.
5. člen
Če zahteva uvoznik, izvoznik oziroma tranzitni prevoznik pregled embalaže za blago, za katero zdravstveni pregled ni obvezen, plača enako pristojbine kot za vagonske oziroma ladijske pošiljke.
6. člen
Če izvoznik ne pripravi pravočasno blaga za obvezni zdravstveni pregled, pokliče pa inšpektorja za pregled in inšpektor pride ob določenem času na mesto nakladanja, mora izvoznik plačati za uro inšpektorjevega čakanja 700 tolarjev zamudnine.
7. člen
Višina pristojbine za obvezni zdravstveni pregled zbirnih pošiljk se plača za vsako vrsto pregledanih rastlin v pošiljki, razen malih poštnih pošiljk iz 3. člena tega odloka.
8. člen
Višina pristojbine za pregled pošiljk iz 1. do 6. člena tega odloka, ki se izjemoma opravi ponoči ali ob državnih praznikih, se poveča za 100% pristojbine, določene v 1. do 6. členu tega odloka.
9. člen
Pristojbine od obveznih zdravstvenih pregledov rastlin v notranjem prometu so prihodek proračuna lokalne skupnosti, katere inšpektor je opravil pregled.
Pristojbine od obveznih zdravstvenih pregledov rastlin pri izvozu, ki jih opravijo pooblaščeni strokovni delavci, se do 31. 3. 1992 vplačujejo na poseben račun za zdravstveno varstvo rastlin proračuna Republike Slovenije, od 1. 4. 1992 pa v proračun Republike Slovenije.
Pristojbine od obveznih zdravstvenih pregledov rastlin pri uvozu, izvozu in prevozu v tranzitu, ki jih opravijo obmejni inšpektorji, so prihodek proračuna Republike Slovenije.
10. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o pristojbinah za obvezne zdravstvene preglede rastlin v notranjem prometu in pri izvozu (Uradni list SRS, št. 13/78, 12/82, 5/85, 5/86, 17/87, 11/88, 28/88, 40/88, 6/89, 15/89, 25/89, 31/89, 34/89, 38/89, 41/89 in 2/90 ter Uradni list RS, št. 28/90 in 16/91) in se neha uporabljati odlok o višini povračila za obvezni zdravstveni pregled rastlin v prometu čez mejo Socialistične federativne republike Jugoslavije (Uradni list SFRJ, št. 46/91).
11. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 420-13/90-2/3-8
Ljubljana, dne 13. februarja 1992.
Vlada Republike Slovenije
Predsednik
Lojze Peterle l. r.

AAA Zlata odličnost