Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/1992 z dne 20. 2. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/1992 z dne 20. 2. 1992

Kazalo

455. Odlok o dopolnitvah odloka o plačilnem prometu, stran 571.

Na podlagi 4. člena ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I) in v zvezi z 91. členom zakona o službi družbenega knjigovodstva (Uradni list SFRJ, št. 70/83, 16/86, 72/86, 74/87, 37/88, 61/88, 57/89 in 79/90 ter Uradni list RS, št. 48/90) izdaja Vlada Republike Slovenije
ODLOK
o dopolnitvah odloka o plačilnem prometu
1. člen
V odloku o plačilnem prometu (Uradni list RS, št. 17/91-I) se za 9. členom doda novi 9.a člen:
Ne glede na 8. člen ter na prvi in drugi odstavek 9. člena se stanje sredstev na posebnih računih na dan 28. 1. 1992 saldira, nato pa se pozitivni saldo v razmerju 1: 0,50 (1 YUD: 1 SLT) prenese v dobro računov udeležencev v plačilnem prometu.
Saldiranje stanja sredstev na posebnih računih in prenos pozitivnega salda opravi Služba družbenega knjigovodstva v Republiki Sloveniji.
2. člen
V 11. členu se za prvim odstavkom dodajo naslednji odstavki:
S poslovno enoto po prvem odstavku tega člena so mišljeni obrati, prodajalne, skladišča, predstavništva, filiale in druge delovne enote pravne osebe s sedežem v drugi republiki.
Poslovne enote morajo predlagati organizacijski enoti službe, na katere območju imajo svoj sedež, obračune poslovanja v skladu s predpisi o računovodstvu, obračune izplačil osebnih dohodkov in drugih prejemkov ter obračune predpisanih obveznosti od 8. 10. 1991 dalje. Pristojna organizacijska enota službe opravlja nadzor poslovanja teh poslovnih enot v skladu s predpisi v Republiki Sloveniji.
Račune iz prvega odstavka tega člena upravlja poslovna enota pravne osebe s sedežem v drugi republiki do ureditve svojega statusa, vendar najdalj do 30. 6. 1992. Organizacijska enota službe po 30. 6. 1992 po uradni dolžnosti odpravi račun poslovne enote in sredstva prenese na račun 699 – sredstva na žiro računih in drugih računih pravnih oseb, ki se ne uporabljajo.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 440-05/91-17/2-4
Ljubljana, dne 13. februarja 1992.
Vlada Republike Slovenije
Predsednik
Lojze Peterle l. r.

AAA Zlata odličnost