Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/1992 z dne 20. 2. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/1992 z dne 20. 2. 1992

Kazalo

448. Odredba o izvajanju preventivnih ukrepov zaradi odkrivanja in preprečevanja živalskih kužnih bolezni v letu 1992, stran 564.

Na podlagi 1. točke. 24. člena zakona o zdravstvenem varstvu živali (Uradni list SRS, št. 37/85) in 2. člena republiške odredbe o izvajanju preventivnih ukrepov zaradi odkrivanja in preprečevanja živalskih kužnih bolezni v letu 1991 (Uradni list RS, št. 33/91) je Izvršni svet Skupščine občine Slovenj Gradec na svoji 38. seji dne 5. 2. 1992 sprejel
ODREDBO
o izvajanju preventivnih ukrepov zaradi odkrivanja in preprečevanja živalskih kužnih bolezni v letu 1992
1
Z namenom, da bi pravočasno odkrili in preprečili pojav v tej odredbi navedenih živalskih bolezni, mora pooblaščena veterinarska organizacija za Koroško (v nadaljnjem besedilu: Veterinarska organizacija) opraviti v letu 1992 ukrepe odkrivanja, preprečevanja, zatiranja in izkoreninjenja kužnih bolezni. Lastniki živali so dolžni izvajati ukrepe, ki jih določa ta odredba.
2
Veterinarska organizacija mora voditi evidenco o datumu cepljenja oziroma preiskave, imenu in bivališču lastnika živali, evidenco o opisu živali, proizvajalcu cepiva, serijski in kontrolni številki cepiva ter rezultatih cepljenja in preiskav. Veterinarska organizacija mora spremljati zdravstveno stanje živali po uporabi biološkega preparata in o tem na predpisanih obrazcih obveščati veterinarsko inšpekcijo.
3
Veterinarska organizacija je dolžna pred vsakim začetkom izvajanja ukrepov te odredbe obvestiti veterinarsko inšpekcijo pri Upravi inšpekcijskih služb v Dravogradu.
4
Preventivna cepljenja se morajo opravljati v takšnih časovnih intervalih, da so živali ves čas zaščitene.
5
Kopitarje, goveda in ovce na področju Spodnjega Šmartna in Legna je potrebno cepiti proti vraničnemu prisadu do 30. 4. 1992. Zaščititi je potrebno tudi živali v lasti občanov, ki imajo na tem območju travnike in pašnike.
6
Goveda last kmeta Ažnoh Urbana iz Gmajne pri Slovenj Gradcu je potrebno cepiti proti šumečemu prisadu, in sicer 20 dni pred pašo.
7
Psi, starejši od štirih mesecev morajo biti cepljeni proti steklini do 15. 4. 1992. Mlade pse je potrebno cepiti takoj, ko dopolnijo štiri mesece. Vakcinacija naj se opravi z mrtvo vakcino. Peroralno vakcinacijo lisic je potrebno izvajati z vakcino, ki jo je odobrilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, veterinarske organizacije in lovske organizacije v roku, ki ga določi Republiška veterinarska uprava.
8
Pri kooperantih, ki se ukvarjajo s farmsko vzrejo brojlerjev, je potrebno izvesti cepljenje piščancev proti atipični kokošji kugi. Zaščito opravlja obratna ambulanta Perutnine Ptuj.
9
V gospodarskih, ki imajo 10 ali več plemenskih svinj oziroma najmanj 50 pitancev, je potrebno opraviti vakcinacijo proti prašičji kugi. Vakcinacijo opravi veterinarska organizacija s sevom K-lapiniziranega virusa.
10
Tuberkulinizirati je treba:
– 50% vseh krav in brejih telic
– krave na posestvu Stari trg
– vse plemenske merjasce
– vse plemenske svinje v kooperacijski reji.
11
Enkrat letno je potrebno pregled krav na posestvu Stari trg in krav individualnih proizvajalcev mleka na brucelozo z mlečno prstanastim (MPP) preizkusom. Ob sumljivi ali pozitivni reakciji je treba živalim odvzeti kri za pregled.
12
Na posestvu Stari trg je potrebno pregledati 20% krav glede na povzročitelja goveje levkoze.
13
Poleg tega je potreben pregled 20% krav posestva Stari trg glede na povzročitelja leptospiroze.
14
Zaradi ugotovitve kužne malokrvnosti je potrebno pregledati vse plemenske žrebce v občini. Vzorce krvi odvzame in pregleda Veterinarska fakulteta v Ljubljani ob licenciranju.
15
Veterinarska organizacija je dolžna pošiljati vzorce kože, odvzete s prsnega predela 20% odstreljenih gamsov, v velikosti 10x20 cm. Pri gamsih, za katere obstaja sum, da so okuženi z garjami, je potrebno vzeti del kože s spremenjenega mesta. Preiskavo opravi Veterinarska fakulteta v Ljubljani.
16
Proti hemoragični bolezni kuncev je potrebno zaščititi vse plemenske kunce. Vakcinacijo opravi Veterinarska organizacija na račun lastnika živali.
17
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se za leto 1992.
Št. 323-2/91
Slovenj Gradec, dne 10. februarja 1992.
Predsednik
Izvršnega sveta
Skupščine občine
Slovenj Gradec
Janez Komljanec, inž. str. l. r.

AAA Zlata odličnost