Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/1992 z dne 20. 2. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/1992 z dne 20. 2. 1992

Kazalo

447. Sklep o javni razgrnitvi osnutka lokacijskega načrta Cesta herojev, stran 564.

Na podlagi 358. in 262.a člena statuta občine Novo mesto (Skupščinski Dolenjski list, št. 5/79 in 14/82) in 37. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/88 in 26/90) je Izvršni svet Skupščine občine Novo mesto na seji dne 4. 2. 1992 sprejel
SKLEP
o javni razgrnitvi osnutka lokacijskega načrta Cesta herojev
1. člen
Javno se razgrne osnutek lokacijskega načrta Cesta herojev, ki ga je izdelal Zavod za družbeno planiranje in urbanistično načrtovanje občine Novo mesto pod št. 350-01/90 v januarju 1992.
2. člen
Osnutek lokacijskega načrta iz 1. člena tega sklepa bo razgrnjen v prostorih Skupščine občine Novo mesto, Ljubljanska cesta 2, I. nadstropje, vsak delovni dan od 7. do 15. ure oziroma v ponedeljek in sredo do 17. ure, 30 dni od objave sklepa v Uradnem listu Republike Slovenije.
V času javne razgrnitve bo organizirana tudi javna obravnava osnutka. Obvestilo o času in kraju obravnave bo objavljeno v Dolenjskem listu.
3. člen
Podjetja in druge organizacije, organi in društva, delovni ljudje in občani lahko podajo pisne pripombe, mnenja in predloge na kraju razgrnitve ali pa jih pošljejo Zavodu za družbeno planiranje in urbanistično načrtovanje občine Novo mesto, Ljubljanska cesta 2.
Št. 350-01/90-IS-012-4/92
Novo mesto, dne 4. februarja 1992.
Predsednik
Skupščine občine Novo mesto
Marjan Dvornik l. r.

AAA Zlata odličnost