Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/1992 z dne 20. 2. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/1992 z dne 20. 2. 1992

Kazalo

445. Sklep o javni razgrnitvi osnutka programske zasnove za lokacijski načrt Cesta herojev kot sestavnega dela prostorskih sestavin družbenega plana občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990, stran 563.

Na podlagi 358. in 262.a člena statuta občine Novo mesto (Skupščinski Dolenjski list, št. 5/79 in 14/82), 43. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list SRS, št. 18/84 in 15/89) ter 2. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90) je Izvršni svet Skupščine občine Novo mesto na seji dne 4. 2. 1992 sprejel
SKLEP
o javni razgrnitvi osnutka programske zasnove za lokacijski načrt Cesta herojev kot sestavnega dela prostorskih sestavin družbenega plana občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990
1. člen
Javno se razgrne osnutek programske zasnove za lokacijski načrt Cesta herojev kot dopolnitev družbenega plana občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990 (Skupščinski Dolenjski list, št. 24/86, 18/88, 6/89, 15/90 in 9/91).
2. člen
Osnutek programske zasnove iz 1. člena tega sklepa bo razgrnjen v prostorih Skupščine občine Novo mesto, Ljubljanska cesta 2, I. nadstropje, vsak delovni dan od 7. do 15. ure oziroma v ponedeljek in sredo do 17. ure, 30 dni od objave sklepa v Uradnem listu Republike Slovenije.
V času javne razgrnitve bo organizirana tudi javna obravnava osnutka. Obvestilo o času in kraju obravnave bo objavljeno v Dolenjskem listu.
3. člen
Podjetja in druge organizacije, organi in društva, delovni ljudje in občani lahko podajo pisne pripombe, mnenja in predloge na kraju razgrnitve ali pa jih pošljejo Zavodu za družbeno planiranje in urbanistično načrtovanje občine Novo mesto, Ljubljanska cesta 2.
Št. 30-01/86-92-IS-012-3/92
Novo mesto, dne 4. februarja 1992.
Predsednik
Izvršnega sveta
Skupščine občine Novo mesto
mag. Boštjan Kovačič l. r.

AAA Zlata odličnost