Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/1992 z dne 20. 2. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/1992 z dne 20. 2. 1992

Kazalo

444. Sklep o prenehanju javnega dobra, stran 563.

Na podlagi 8. člena odloka o sestavi in pristojnosti zborov Skupščine občine Novo mesto (Skupščinski Dolenjski list, št. 21/89 in 6/90 ter 3. člena odloka o javnih poteh v občini Novo mesto (Skupščinski Dolenjski list, št. 24/83, 10/85 in 14/88 je Skupščina občine Novo mesto na sejah zborov dne 30. 1. 1992 sprejela naslednji
SKLEP
1
Javna pot parc. št. 533/28, pot v izmeri 167 m2, seznam I, k. o. Mirna Peč, preneha biti javna pot z dnem uveljavitve tega sklepa.
2
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati osmi dan po objavi.
Št. 46-9/91
Novo mesto, dne 30. januarja 1992.
Predsednik
Skupščine občine Novo mesto
Marjan Dvornik l. r.

AAA Zlata odličnost