Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/1992 z dne 20. 2. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/1992 z dne 20. 2. 1992

Kazalo

443. Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi Osnovne šole Šmihel, stran 563.

Na podlagi tretjega odstavka 3. člena in v zvezi s 4. alinejo prvega odstavka 54. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91), 11. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/91) ter na podlagi 8. člena odloka o sestavi in pristojnostih zborov Skupščine občine Novo mesto (Skupščinski Dolenjski list, št. 21/89 in 6/90) je Skupščina občine Novo mesto na seji zborov 30. 1. 1992 sprejela
ODLOK
o spremembi odloka o ustanovitvi Osnovne šole Šmihel
1. člen
Drugi odstavek 4. člena odloka o ustanovitvi Osnovne šole Šmihel (Skupščinski Dolenjski list, št. 9/91) se spremeni tako, da se glasi:
»Svet sestavljajo dva predstavnika ustanovitelja, pet predstavnikov pedagoških in drugih strokovnih delavcev zavoda, pet predstavnikov staršev in trije predstavniki krajevnih skupnosti z območja šolskega okoliša. Mandat članov sveta traja štiri leta. Način volitev predstavnikov delavcev in staršev določa statut zavoda v skladu z zakonom.«
2. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 106-03/91
Novo mesto, dne 30. januarja 1992.
Predsednik
Skupščine občine Novo mesto
Marjan Dvornik l. r.

AAA Zlata odličnost