Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/1992 z dne 20. 2. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/1992 z dne 20. 2. 1992

Kazalo

436. Odredba o izvajanju preventivnih ukrepov zaradi odkrivanja in preprečevanja živalskih kužnih bolezni v letu 1992 v občini Ljubljana Center, stran 551.

Na podlagi drugega odstavka 40. člena zakona o zdravstvenem varstvu živali (Uradni list SRS, št. 37/85), drugega odstavka 2. člena odredbe o izvajanju preventivnih ukrepov zaradi odkrivanja in preprečevanja živalskih kužnih bolezni v letu 1992 (Uradni list RS, št. 33/91) in 85. člena statuta občine Ljubljana Center (Uradni list SRS, št. 13/86) je Izvršni svet Skupščine občine Ljubljana Center na 79. seji dne 4. 2. 1992 sprejel
ODREDBO
o izvajanju preventivnih ukrepov zaradi odkrivanja in preprečevanja živalskih kužnih bolezni v letu 1992 v občini Ljubljana Center
1. člen
Da se ugotovijo in preprečijo v tej odredbi navedene živalske kužne bolezni, mora Veterinarski zavod ljubljanske regije p.o. Grosuplje, DE Osnovno zdravstveno varstvo živali Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: veterinarski zavod) opraviti v letu 1992 ukrepe zaradi odkrivanja, preprečevanja in zatiranja kužnih bolezni.
Imetniki živali so dolžni izvajati ukrepe iz te odredbe.
2. člen
Veterinarski zavod mora pred vsakim začetkom izvajanja ukrepov iz te odredbe o tem obvestiti Inšpektorat za veterinarsko inšpekcijo Mestne uprave za inšpekcijske službe mesta Ljubljane (v nadaljnjem besedilu: veterinarska inšpekcija) in o opravljenem delu poročati na predpisanih obrazcih.
3. člen
Preventivna cepljenja se morajo opraviti tolikokrat, kolikorkrat je potrebno, da so živali stalno zaščitene.
4. člen
Veterinarski zavod, ki opravlja preventivna cepljenja ali diagnostične preiskave, mora voditi evidenco o datumu cepljenja oziroma preiskave, o imenu in bivališču imetnika živali, o opisu živali, o proizvajalcu, o serijski in kontrolni številki cepiva ter o rezultatih cepljenja in preiskave.
5. člen
Veterinarski zavod mora spremljati zdravstveno stanje živali po uporabi biološkega preparata in o tem obveščati veterinarsko inšpekcijo.
6. člen
Splošno preventivno cepljenje psov proti steklini in dehelmintizacija psov se mora opraviti do 15. aprila 1992.
Zaščitno cepljenje mladih psov proti steklini se mora opraviti takoj, ko dopolnijo štiri mesece starosti.
Cepljenje, določeno s tem členom, opravi veterinarski zavod. Stroške dehelmintizacije psov plačajo imetniki psov sami.
7. člen
Veterinarski zavod mora v letu 1992 intradermalno simultano tuberkulinizirati 50% vseh krav in brejih telic v občini po programu 9. splošne tuberkulinizacije.
8. člen
Za brucelozo se mora preiskati enkrat letno krave v hlevu individualnega proizvajalca z mlečno prstanastim preizkusom; v primeru sumljive ali pozitivne reakcije se mora odvzeti živalim kri za pregled.
9. člen
Vzorce mleka in krvi odvzame veterinarski zavod, ki opravi tudi mlečno prstanasto preiskavo. Laboratorijske preiskave krvi (SA-test) krav opravi veterinarska fakulteta v Ljubljani.
10. člen
Ta odredba začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 323-1/91
Ljubljana, dne 4. februarja 1992.
Predsednik Izvršnega sveta
Skupščine občine
Ljubljana Center
Branko Cvelbar l. r.

AAA Zlata odličnost