Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/1992 z dne 20. 2. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/1992 z dne 20. 2. 1992

Kazalo

428. Odredba o izvajanju preventivnih ukrepov zaradi odkrivanja in preprečevanja živalskih kužnih bolezni v letu 1992 na območju občine Jesenice, stran 540.

Na podlagi drugega odstavka 40. člena zakona o zdravstvenem varstvu živali (Uradni list SRS, št. 37/85) in 2. člena odredbe o izvajanju preventivnih ukrepov zaradi odkrivanja in preprečevanja živalskih kužnih bolezni v letu 1992 (Uradni list RS, št. 33/91) je Izvršni svet Skupščine občine Jesenice na svoji 61. seji dne 28. 1. 1992 sprejel
ODREDBO
o izvajanju preventivnih ukrepov zaradi odkrivanja in preprečevanja živalskih kužnih bolezni v letu 1992 na območju občine Jesenice
1. člen
Ta odredba ureja ukrepe za zatiranje in preprečevanje kužnih bolezni pri domačih in divjih živalih na območju občine Jesenice.
2. člen
Proti šumečemu prisadu je treba cepiti vsa goveda in ovce, ki bodo v letu 1992 na paši na planini Reber. Cepljenje mora biti opravljeno dvajset dni pred odgonom na pašo.
3. člen
Splošno cepljenje psov proti steklini je treba opraviti do 15. aprila 1992. Mlade pse je treba proti steklini cepiti takoj, ko dopolnijo 4 mesece starosti. Vakcinacijo je treba opraviti z inaktivirano vakcino.
4. člen
Proti atipični kokošji kugi je treba cepiti kokoši, piščance, brojlerje, purane, japonske prepelice in matične jate fazanov v obratih individualnih rejcev, kjer je reja perutnine pomembnejša gospodarska dejavnost. Cepljenje je treba opraviti z živo ali mrtvo vakcino po programu imunoprofilakse (obvezno strokovno navodilo RVU, št. 322/A-026/82, 11. 3. 1982).
5. člen
Proti prašičji kugi je treba preventivno cepiti prašiče v gospodarstvih, ki imajo vsaj deset plemenskih svinj oziroma najmanj 50 pitancev. Cepljenje se opravi s sevom K-lapiniziranega virusa.
6. člen
Tuberkulinizirati je treba 50% vseh krav in brejih telic v občini Jesenice (9. spl. tuberkulinizacija).
7. člen
Na brucelozo je treba preiskati enkrat letno osnovne goveje črede organizacij in podjetij ter krave v hlevih individualnih rejcev z mlečno prstanastim preizkusom. Ob sumljivi ali pozitivni reakciji je treba odvzeti živalim kri za pregled. Dvakrat letno je treba klinično in serološko pregledati vse ovne na infekcijo z Brucello ovis.
8. člen
Na kužno malokrvnost kopitarjev je treba preiskati vse žrebce plemenjake.
9. člen
Na hudo gnilobo čebelje zalege, nosemavost, pršičavost je treba pregledati in preiskati čebelje družine vzrejevalcev matic in plemenilnih postaj. Vzorce mrtvic je treba poslati do 31. marca 1992. Omenjene družine je treba tretirati proti varoozi z registriranimi zdravili po navodilu proizvajalca.
10. člen
Na gamsjo garjavost je treba pregledati 20% gamsov, odstreljenih v jeseniški občini.
11. člen
Vse ukrepe iz členov 2 do 7 in 10 opravi Živinorejsko veterinarski zavod Gorenjske Kranj. Ukrepe iz členov 8 in 9 pa Veterinarska fakulteta v Ljubljani.
12. člen
Živinorejsko veterinarski zavod Gorenjske je dolžan pred vsakim začetkom izvajanja ukrepov iz te odredbe (3. člen republiške odredbe) o tem obvestiti pristojno veterinarsko inšpekcijo. O opravljenem delu mora poročati na predpisanih obrazcih.
13. člen
Živinorejsko veterinarski zavod Gorenjske je dolžan voditi evidenco o datumu cepljenja oziroma preiskavah, o imenu in bivališču posestnika živali, o opisu živali, o proizvajalcu, serijski in kontrolni številki cepiva ter o rezultatu cepljenja in preiskav.
14. člen
Živinorejsko veterinarski zavod Gorenjske mora spremljati zdravstveno stanje živali po uporabi biološkega preparata in o tem obveščati pristojno veterinarsko inšpekcijo.
15. člen
Stroški odrejenih ukrepov v smislu 40. člena zakona o zdravstvenem varstvu živali (Uradni list SRS, št. 37/85) se v skladu s 25. členom navedenega zakona v celoti krijejo iz sredstev posebnega računa za zdravstveno varstvo živali občine Jesenice.
16. člen
Kršitev ali neizpolnjevanje določb odredbe se kaznuje v skladu s kazenskimi določbami zakona o zdravstvenem varstvu živali.
17. člen
Ta odredba začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 326-01/92-06/6
Jesenice, dne 28. januarja 1992.
Predsednica
Izvršnega sveta
Skupščine občine Jesenice
Rina Klinar, dipl. soc. l. r.

AAA Zlata odličnost