Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/1992 z dne 20. 2. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/1992 z dne 20. 2. 1992

Kazalo

425. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb zazidalnega načrta stanovanjske soseske Zakot-Trnje, stran 539.

Na podlagi 37., 38. in 43. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85) je Izvršni svet Skupščine občine Brežice na svoji seji dne 26. 11. 1991 sprejel
SKLEP
o javni razgrnitvi osnutka sprememb zazidalnega načrta stanovanjske soseske Zakot – Trnje
1. člen
Javno se razgrne osnutek sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta stanovanjske soseske Zakot – Trnje v Brežicah.
2. člen
Osnutek sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta obsega grafični in tekstualni del, ki ga je izdelal PB Region Brežice (št. proj. 184/U/90) in se nanaša na dopolnitev dejavnosti v območju urejanja.
3. člen
Osnutek sprememb in dopolnitev bo javno razgrnjen v prostorih občine Brežice ter Krajevne skupnosti Zakot – Bukošek – Trnje.
V času javne razgrnitve bo organizirana javna razprava v Krajevni skupnosti Zakot – Bukošek – Trnje.
Javna razgrnitev traja 30 dni od dneva objave v Uradnem listu.
4. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-16/91
Brežice, dne 17. januarja 1992.
Predsednik
Izvršnega sveta
Skupščine občine Brežice
Ciril Kolešnik l. r.

AAA Zlata odličnost