Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/1992 z dne 20. 2. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/1992 z dne 20. 2. 1992

Kazalo

423. Odredba o določitvi parkirnih površin, na katerih se plačuje parkirnina, stran 538.

Na podlagi 12. člena zakona o cestah (Uradni list SRS, št. 2/88), 9. člena zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list SRS, št. 5/82, 40/84 in 29/86), 6/e člena odloka o spremembah odloka o ureditvi cestnega prometa v naseljih na območju občine Brežice (Uradni list, RS, št. 24/91-I) in 184. člena statuta občine Brežice je Izvršni svet Skupščine občine Brežice na 13. seji dne 17. 1. 1992 sprejel
ODREDBO
o določitvi parkirnih površin, na katerih se plačuje parkirnina
1. člen
Parkirne površine, na katerih se plačuje parkirnina so:
– na obeh straneh Ceste prvih borcev
– na eni strani dela Ulice 21. maja (pri občini) od križišča Ceste prvih borcev do križišča z Ulico stare pravde
– na nasprotni strani vozišča pred vodovodnim stolpom v Ulici stare pravde
in ostale javne parkirne površine, ki jih določi pristojni upravni organ z odločbo.
2. člen
Nadzor nad izvajanjem te odredbe opravlja Postaja milice Brežice in inšpektor za ceste.
3. člen
Ta odredba prične veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 343-12/91-7
Brežice, dne 17. januarja 1992.
Predsednik
Izvršnega sveta
Skupščine občine Brežice
Ciril Kolešnik l. r.

AAA Zlata odličnost