Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/1992 z dne 20. 2. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/1992 z dne 20. 2. 1992

Kazalo

419. Odredba o prometni ureditvi, stran 535.

Na podlagi 9. člena zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list SRS, št. 5/82, 40/84 in 45/86), 3., 25., in 27. člena odloka o ureditvi cestnega prometa na območju ljubljanskih občin (Uradni list SRS, št. 13/86 in RS št. 21/91) je Izvršni svet Skupščine mesta Ljubljane na 89. seji dne 11. 2. 1992 izdal
ODREDBO
o prometni ureditvi
1. člen
Ta odredba podrobneje ureja prometno ureditev na območju ljubljanskih občin in sicer določa:
1. posebne prometne površine, namenjene pešcem,
2. posebne prometne površine namenjene pešcem in kolesarjem,
3. prometne površine namenjene prometu koles in koles z motorjem,
4. vozne smeri avtobusov na Avtobusno postajo Ljubljana in iz postaje, in
5. pasove za vozila javnega prevoza potnikov (posebni rumeni prometni pasovi).
2. člen
Posebne prometne površine namenjene pešcem so:
– Čevljarska ulica,
– Čopova ulica,
– Dolničarjeva ulica,
– Dvorni trg,
– Gallusovo nabrežje,
– Gledališka stolba,
– Gornji trg med Starim trgom in Rožno ulico,
– Hribarjevo nabrežje,
– Kleparska steza,
– Ključavničarska ulica,
– Knafljev prehod,
– Kratka steza,
– Krojaška ulica,
– Medarska ulica,
– Mestni trg,
– Muzejska ulica,
– Nazorjeva ulica,
– Obrežna steza,
– Petkovškovo nabrežje med Prešernovim trgom in ulico Za čreslom,
– Plečnikov trg,
– Pod Trančo,
– Prežihova ulica med Štefanovo ulico in Puharjevo ulico,
– Puharjeva ulica med Župančičevo ulico in Slovensko cesto,
– Reber,
– Ribji trg,
– Soteska,
– Stari trg,
– Stiška ulica,
– Trubarjeva cesta med Prešernovim trgom in Prečno ulico ter med Resljevo cesto in Vidovdansko cesto,
– Valvasorjeva ulica,
– Vodna steza,
– Za čreslom,
– Židovska steza in
– Židovska ulica.
Pešcem so namenjene tudi tiste površine, ki niso navedene v prejšnjem odstavku tega člena, so pa prometno-tehnično izvedene kot površine namenjene pešcem (kot npr. ploščadi, trgi, prehodi, pasaže, zelene površine s potmi, stopnišča itd.).
3. člen
Posebne prometne površine namenjene pešcem in kolesarjem so:
– Adamič Lundrovo nabrežje,
– Cankarjeva cesta med Beethovnovo ulico in Slovensko cesto,
– Cankarjevo nabrežje,
– Čevljarski most,
– Čufarjeva ulica med Miklošičevo in Resljevo cesto,
– Gregorčičeva ulica med Slovensko cesto in Vegovo ulico,
– Jurčičev trg,
– Miklošičeva cesta med Prešernovim trgom in Nazorjevo ulico in
– Prešernov trg.
Po posebnih prometnih površinah namenjenih pešcem in kolesarjem je prepovedana vožnja s kolesi z motorjem.
4. člen
Prometne površine namenjene prometu koles in koles z motorjem so na naslednjih cestah oziroma ulicah:
– Barjanski cesti od južne obvoznice do Ziherlove ulice,
– Bratislavski cesti,
– Brnčičevi ulici,
– Celovški cesti od Tivolske ceste do Kosmačeve ulice,
– Cesti ljubljanske brigade od ceste Stegne do južne servisne ceste, severne mestne obvoznice,
– Cesti II. v Rožni dolini, od Ceste XV. do Ceste III.,
– Cesti 27. aprila od Erjavčeve ceste do Škrabčeve ulice,
– Chengdujski cesti od Trpinčeve ulice do ceste k gradu Fužine,
– Clevelandski ulici,
– Čufarjevi ulici od Resljeve ceste do Kotnikove ulice,
– Dalmatinovi ulici od Slovenske ceste do Miklošičeve ceste,
– Dolenjski cesti od ceste Za Gradom do Rakovniške ulice,
– Drenikovi cesti od Verovškove ulice do Samove ulice,
– Dunajski cesti od Zasavske ceste do Pečarjeve ulice in od Gameljske ceste do Tivolske ceste,
– Erjavčevi cesti od Prešernove ceste do Ceste 27. aprila,
– Gosposvetski cesti od Tivolske ceste do Slovenske ceste,
– južni servisni cesti, severne mestne obvozne ceste od Celovške ceste do Ceste ljubljanske brigade,
– južni servisni cesti, severne mestne obvozne ceste od Verovškove ulice do Jarške ceste,
– Kajuhovi ulici od Šmartinske ceste do Zaloške ceste,
– Kolesarski poti,
– Leskovškovi cesti,
– Letališki cesti,
– Linhartovi cesti od Dunajske ceste do Tomačevske ceste,
– Litijski cesti od Hradeckega ceste do Kajuhove ulice in od Parmske ceste do Pesarske ceste,
– Miklošičevi cesti od Dalmatinove ulice do Trga Osvobodilne fronte,
– Poljanski cesti od Živinozdravske ulice do Hradeckega ceste,
– povezavi Koseškega ulice in Večne poti,
– povezavi od hipodroma do Šlandrove ulice ob Štajerski cesti,
– Prešernovi cesti od Trga mladinskih delovnih brigad do Gosposvetske ceste,
– Riharjevi ulici od Devinske ulice do Ceste v Mestni log,
– Samovi ulici,
– severni servisni cesti, severne mestne obvozne ceste od Slovenčeve ulice do Stožic,
– Stegnah,
– Šlandrovi ulici od Ceste 24. junija do Štajerske ceste,
– Šmartinski cesti od Kajuhove ulice do Chengdujske ceste,
– Tacenski cesti od Plemljeve do Kozlarjeve ulice,
– Tavčarjevi ulici od Miklošičeve ceste do Slovenske ceste,
– Tivolski cesti od Gosposvetske ceste do Slovenske ceste,
– Topniški ulici od Linhartove ceste do Šmartinske ceste,
– Trpinčevi ulici od Ob sotočju do mostovža čez Ljubljanico pri Novih Fužinah,
– Tržaški cesti od Tivolske ceste do obračališča MPP št. 6,
– Večni poti od živalskega vrta do Koseške ceste,
– Verovškovi ulici od Saveljske ceste do ceste k Plinarni,
– Vojkovi cesti od Reboljeve ulice do severne servisne ceste, severne mestne obvoznice,
– Zadobrovški cesti od Novo Polje Cesta XV do Cvetlične poti in od Novo Polje Cesta III do Rjave ceste,
– Zaloški cesti od Kajuhove ulice do Chengdujske ceste,
– Zaloški cesti od Rjave ceste do Polja Cesta XXXVI in od Rosne poti do Poti na Hreše,
– Zasavski cesti od Dunajske ceste do drugega odcepa na Nadgoriško cesto in
– Za Gradom od Streliške ulice do Karlovške ceste.
Kolesarjem in voznikom koles z motorjem je dovoljena vožnja tudi po cestah in ulicah, kjer ni prometnih površin, namenjenih tej vrsti prometa, s tem da le-ta ni s prometnim znakom prepovedan.
5. člen
Vozne smeri avtobusov na Avtobusno postajo Ljubljana potekajo po naslednjih cestah in ulicah iz smeri:
– Dolenjska: Dolenjska cesta-predor pod Gradom-Resljeva cesta-Trg Osvobodilne fronte,
– Gorenjska: Celovška cesta-Tivolska cesta-Trg Osvobodilne fronte,
– Litija preko Sneberja: Šmartinska cesta-Masarykova cesta-Trg Osvobodilne fronte,
– Primorska: Tržaška cesta-Tivolska cesta-Trg Osvobodilne fronte in
– Štajerska: Dunajska cesta-Topniška ulica-Šmartinska cesta-Masarykova cesta-Trg Osvobodilne fronte.
Vozne smeri avtobusov iz Avtobusne postaje Ljubljana potekajo za posamezne smeri po cestah in ulicah, naštetih v prejšnjem odstavku tega člena tudi v obratni smeri, za smer Štajerska pa potekajo po Trgu Osvobodilne fronte in Dunajski cesti.
6. člen
Pasovi za vozila javnega prevoza potnikov (posebni rumeni prometni pasovi) so označeni z ustreznimi prometnimi znaki in označbami na vozišču ceste, na naslednjih cestah:
– na Slovenski cesti od Tivolske ceste do Rimske ceste – obojestranska posebna rumena prometna pasova,
– na Celovški cesti od Šišenske ceste od uvoza na parkirišče Tivoli v smeri proti mestu – enostranski posebni rumeni prometni pas velja ob prometnih konicah v času od 5.30 do 7.30 ure in od 13.30 do 18.30 ure,
– od Ambroževega trga po Poljanski cesti, Ciril-Metodovemu trgu, Stritarjevi ulici, Wolfovi ulici in severni strani Kongresnega trga – enostranski posebni rumeni prometni pas.
7. člen
Z dnem, ko začne veljati ta odredba, preneha veljati odredba o prometni ureditvi na območju ljubljanskih občin (Uradni list SRS, št. 27/85 in 15/88).
8. člen
Ta odredba začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 265/1-91
Ljubljana, dne 12. februarja 1992.
Predsednik
Izvršnega sveta
Skupščine mesta Ljubljane
Marjan Vidmar l. r.

AAA Zlata odličnost