Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/1992 z dne 31. 1. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/1992 z dne 31. 1. 1992

Kazalo

274. Pravilnik o diplomatskih in službenih potnih listih, stran 327.

Na podlagi 38. člena zakona o potnih listinah državljanov Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja minister za zunanje zadeve
PRAVILNIK
o diplomatskih in službenih potnih listih
1. člen
S tem pravilnikom se določa postopek izdajanja diplomatskih in službenih potnih listov ter vizumov, veljavnost vizumov ter obrazci in način vodenja evidenc o izdanih diplomatskih in službenih potnih listih.
2. člen
Vloga za izdajo diplomatskega in službenega potnega lista se vloži pri republiškem upravnem organu, pristojnem za zunanje zadeve, na predpisanem obrazcu.
3. člen
Za potovanje v tujino se v diplomatski in službeni potni list izda vizum.
4. člen
Diplomatski potni list se izda osebam iz 11. člena zakona o potnih listinah državljanov Republike Slovenije.
V diplomatski potni list predsednika in članov Predsedstva Republike Slovenije, članov vlade, delavcev republiškega upravnega organa, pristojnega za zunanje zadeve, ki opravljajo diplomatske in konzularne zadeve in imajo diplomatske in konzularne nazive, se izda vizum v veljavnosti enega leta in za več potovanj. V diplomatski potni list delavcev v diplomatsko-konzularnih predstavništvih Republike Slovenije v tujini in osebam, ki po sklepu vlade Republike Slovenije odhajajo na delo v mednarodne organizacije kot funkcionarji diplomatskega ranga v omenjenih organizacijah se izda vizum za obdobje trajanja mandata, vendar ne dlje od veljavnosti potnega lista.
V diplomatski potni list poslancev Skupščine Republike Slovenije, članov državnih delegacij Republike Slovenije, diplomatskih kurirjev se izda vizum z veljavnostjo treh ali šestih mesecev za vsako potovanje posebej. Vizum se za vsako službeno potovanje izda na podlagi potnega naloga ustanove, kjer je upravičenec zaposlen. Diplomatski potni listi se po posameznih službenih potovanjih deponirajo v republiškem upravnem organu, pristojnem za zunanje zadeve.
5. člen
Službeni potni list se izda osebam iz 12. člena zakona o potnih listinah državljanov Republike Slovenije.
V službeni. potni list se izda vizum z veljavnostjo enega leta, šestih ali treh mesecev, za eno ali več potovanj, glede na intenzivnost službenih potovanj. Po opravljenih posameznih službenih potovanjih se potni listi deponirajo v republiškem organu, pristojnem za zunanje zadeve.
V službeni potni list delavcev, zaposlenih v diplomatsko-konzularnih predstavništvih Republike Slovenije v tujini, ki nimajo diplomatskega potnega lista, se izda vizum za več potovanj za obdobje mandata, vendar ne dlje od veljavnosti potnega lista.
6. člen
Po prenehanju funkcije, zaradi katere ima upravičenec pravico do diplomatskega ali službenega potnega lista, je upravičenec dolžan potni list vrniti republiškemu upravnemu organu, pristojnemu za zunanje zadeve.
7. člen
Obrazec diplomatskega in službenega potnega lista je velikosti 8,8cm x 12,5cm z 32 strani. Izdelan je iz posebnega papirja z vgrajenimi varnostnimi in zaščitnimi elementi. Platnice so temno modre barve.
8. člen
Obrazec vloge za diplomatski in službeni potni list in za vizum je velikosti 11,5 cm X 17 cm in je izdelan iz kartona.
9. člen
Štampiljka, s katero se odtisne besedilo vizuma, je velikosti 6cm x 8 cm.
10. člen
Podatki, ki se vpisujejo v diplomatski in službeni potni list so:
– ime in priimek,
– funkcija,
– datum in kraj rojstva,
– datum izdaje,
– veljavnost,
– podatki v vizumu.
Podatki se izpisujejo ročno ali s tiskalnikom ali s pisalnim strojem posebne izdelave.
11. člen
Fotografija imetnika potnega lista je v velikosti 3,5 cm x 4,5 cm. Ob prevzemu potnega lista se imetnik podpiše v potni list.
12. člen
Obrazci diplomatskega in službenega potnega lista, vloge za izdajo potnega lista, oblika in vsebina diplomatskega in službenega vizuma so objavljeni v prilogah 1 do 5 tega pravilnika in so njegov sestavni del.
O potnih listih in vizumih vodi republiški upravni organ, pristojen za zunanje zadeve evidenco, ki jo sestavljajo:
– register vlog za potne liste in vizume, izdanih potnih listin in vizumov,
– register zavrnjenih vlog za potne liste in vizume, odvzetih potnih listov in razveljavljenih vizumov, vrnjenih potnih listov,
– seznam izgubljenih, ukradenih ali pogrešanih potnih listov.
13. člen
Upravičenec do potnega lista krije stroške tiskovin.
14. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 921-92-1140
Ljubljana, dne 16. januarja 1992.
Minister
za zunanje zadeve
dr. Dimitrij Rupel l. r.

AAA Zlata odličnost