Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/1992 z dne 23. 1. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/1992 z dne 23. 1. 1992

Kazalo

244. Poročilo volilne komisije v krajevni skupnosti o izidu glasovanja na predhodnem referendumu dne 8. 12. 1991, stran 262.

POROČILO
volilne komisije v krajevni skupnosti o izidu glasovanja na predhodnem referendumu dne 8. 12. 1991
Volilna komisija v krajevni skupnosti je dne 9. 12. 1991 na podlagi 6. točke sklepa o razpisu predhodnega referenduma o preoblikovanju mesta in Krajevne skupnosti Rogaška Slatina v temeljno lokalno samoupravno skupnost
ugotovila
naslednji izid glasovanja na predhodnem referendumu o tem, ali naj mesto in Krajevna skupnost Rog. Slatina postaneta (po sprejetju ustanovnopravnih temeljev lokalne samouprave) občina kot temeljna lokalna samoupravna skupnost, ki je bil v nedeljo, 8. decembra 1991.
I
1. Na podlagi evidence volilne pravice je bilo v splošne volilne imenike vpisano 6221 volilcev
2. Zaradi dela v tujini, služenja vojaškega roka ali vojaških vaj se glasovanja ni moglo udeležiti 1932 volilcev
– glasovalo je na voliščih oziroma skupaj je oddalo glasovnice 4092 volilcev.
Na vprašanje »Ali naj mesto, in Krajevna skupnost Rog. Slatina postaneta (po sprejetju ustanovnopravnih temeljev lokalne samouprave) občina kot temeljna lokalna samoupravna skupnost«
je z »DA« odgovorilo 3681 volilcev ali 60,70%
in z »NE« odgovorilo 393 volilcev ali 6,60%.
Ker iz oddanih glasovnic ni bilo mogoče ugotoviti volje volilcev, je bilo neveljavnih glasovnic 16 ali 0,27%.
3. Volilna komisija v krajevni skupnosti ni ugotovila nepravilnosti, ki bi vplivale na izid glasovanja.
II
Volilna komisija na podlagi izida glasovanja ugotavlja, da je odločitev o tem, da naj se Krajevna skupnost in mesto Rog. Slatina preoblikujeta v temeljno lokalno samoupravno skupnost – občino, sprejeta.
Predsednik
volilne komisije
Milan Birsa l. r.