Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/1992 z dne 23. 1. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/1992 z dne 23. 1. 1992

Kazalo

242. Odlok o spremembah odloka o davkih občanov, stran 261.

Skupščina občine Slovenske Konjice je na podlagi 45. člena zakona o financiranju javne porabe (Uradni list RS, št. 48/90) in 2. člena odloka o volitvah ter pristojnostih iz dela Skupščine občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 1/90) na seji zbora združenega dela, zbora krajevnih skupnosti in družbenopolitičnega zbora dne 27. 12. 1991 sprejela
ODLOK
o spremembah odloka o davkih občanov
1. člen
V odloku o davkih občanov v občini Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 15/91) se 3. člen spremeni in se na novo glasi:
Davek na dediščine in darila se plačuje po naslednjih stopnjah:
-------------------------------------------------------------------------
              Sorodstveno
              razmerje, ki
              ustreza       Sorodstveno
              drugemu       razmerje, ki    Vsi
    Od vrednosti SLT  dednemu redu    ustreza tretjemu  drugi
    nad      do  (starti, bratje   dednemu redu
              sestre in njihovi  (dedi, babice)
              potomci)
-------------------------------------------------------------------------
                        Stopnja v%
-------------------------------------------------------------------------
         241.000  5          8          11
  241.000  1,083.000  6          9          13
 1,083.000  1,926.000  7          10         15
 1,926.000  2,768.000  8          11         17
 2,768.000  3,611.000  9          12         19
 3,611.000  4,453.000  10         13         21
 4,453.000  5,296.000  11         14         23
 5,296.000  6,138.000  12         15         25
 6,138.000  6,981.000  13         16         27
 6,981.000         14         17         30
-------------------------------------------------------------------------
2. člen
V 7. členu se spremenijo 1., 2., 3. in 4. točka in se na novo glasijo:
1. Davek od stavb, stanovanj in garaž se plačuje od vrednosti stanovanjske površine, večje od 160m2:
-----------------------------------------------
        Osnova v SLT      Stopnja
     nad        do        v%
-----------------------------------------------
            126.000       0,10
   126.000     253.000       0,20
   253.000     541.000       0,30
   541.000    1,263.000       0,45
  1,263.000    2,707.000       0,65
  2,707.000    3,610.000       0,85
  3,610.000               1,00
-----------------------------------------------
2. Od prostorov, ki so namenjeni za počitek in rekreacijo (vikendov) se plačuje davek:
----------------------------------------------
        Osnova v SLT      Stopnja
     nad       do        v%
----------------------------------------------
           126.000       0,20
   126.000     541.000       0,50
   541.000    1,444.000       0,80
  1,444.000    3,610.000       1,10
  3,610.000               1,50
----------------------------------------------
3. Od poslovnih prostorov se plačuje davek:
-----------------------------------------------
       Osnova v SLT       Stopnja
     nad        do        v%
-----------------------------------------------
            126.000       0,15
   126.000     253.000       0,35
   253.000     541.000       0,55
   541.000    1,263.000       0,75
  1,263.000    2,707.000       1,00
  2,707.000               1,25
-----------------------------------------------
Pod točko 4. se znesek 1.300 din nadomesti z zneskom 2.300 SLT, znesek 500 din se nadomesti z zneskom 900 SLT.
3. člen
V 8. členu se znesek 2.000 din nadomesti z zneskom 3.600 SLT.
4. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 1992 dalje.
Št. 411-2/91-10
Slovenske Konjice, dne 27. decembra 1991.
Predsednik
Skupščine občine Slovenske Konjice
Jože Baraga l. r.