Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/1992 z dne 23. 1. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/1992 z dne 23. 1. 1992

Kazalo

241. Odlok o začasnem financiranju javne porabe občine Slovenske Konjice v letu 1992, stran 260.

Na podlagi 17. člena zakona o financiranju javne porabe (Uradni list RS, št. 48/90) in 12. člena odloka o pristojnostih in delu Skupščine občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 1/90) so poslanci zbora združenega dela, zbora krajevnih skupnosti in družbenopolitičnega zbora na skupnem zasedanju dne 27. 12. 1991 sprejeli
ODLOK
o začasnem financiranju javne porabe občine Slovenske Konjice v letu 1992
1. člen
Do sprejetja proračuna občine Slovenske Konjice za leto 1992 se bo financiranje javne porabe začasno nadaljevalo na podlagi proračuna občine Slovenske Konjice za leto 1991, vendar najdalj še tri mesece.
2. člen
V času začasnega financiranja po prejšnjem členu se sme uporabiti največ četrtina realnega zneska vseh odhodkov, razporejenih po proračunu za leto 1991.
3. člen
Prihodki in razporeditev prihodkov po tem odloku so sestavni del občinskega proračuna za leto 1992.
4. člen
Odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu, uporablja pa se od 1. januarja 1992.
Št. 402-5/91-I
Slovenske Konjice, dne 27. decembra 1991.
Predsednik
Skupščine občine Slovenske Konjice
Jože Baraga l. r.