Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/1992 z dne 23. 1. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/1992 z dne 23. 1. 1992

Kazalo

239. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o poslovnem času, stran 258.

Na podlagi 165. člena statuta občine Ribnica (Skupščinski Dolenjski list. št. 11/78, 2/82 in Uradni list RS, št. 28/90), 25. člena zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87, 5/90 in 10/91) in 44. člena zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 14/90 in 5/91) je Skupščina občine Ribnica na svoji seji dne 19. 12. 1991 sprejela
ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka o poslovnem času
1. člen
V odloku o poslovnem času v občini Ribnica (Skupščinski Dolenjski list št. 27/81 in 6/87) se kazenske določbe spremenijo in sicer:
1. v 34. členu se znesek »5.000 din« nadomesti z zneskom »2.500 SLT«,
2. v prvem odstavku 35. člena se znesek »do 300.000 din« nadomesti z zneskom »do 20.000 SLT«, v drugem odstavku istega člena pa se znesek »do 50.000 SLT« nadomesti z zneskom »do 3. 000 SLT«,
3. v 36. členu se znesek »do 30.000 din« nadomesti z zneskom »do 20.000 SLT«,
4. v prvem odstavku 37. člena se znesek »do 300.000 din« nadomesti z zneskom »do 30.000 SLT«, v drugem odstavku istega člena pa se znesek »do 50.000 din« nadomesti z zneskom »do 5.000 SLT«,
5. v 38. členu se znesek »do 300.000 din« nadomesti z zneskom »do 30.000 SLT«.
2. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 14-5-81-01
Ribnica, dne 19. decembra 1991.
Predsednik
Skupščine občine Ribnica
Franc Mihelič, dipl. ek. l. r.