Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/1992 z dne 23. 1. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/1992 z dne 23. 1. 1992

Kazalo

236. Odlok o spremembah odloka o javnem redu in miru v občini Ribnica, stran 252.

Na podlagi 3. in 25. člena zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87, 5/90 in Uradni list RS, št. 10/91) ter 166. člena statuta občine Ribnica (SDL, št. 11/78 in 2/82 in Uradni list RS, št. 28/90) je Skupščina občine Ribnica na seji zbora združenega dela in zbora krajevnih skupnosti dne 19. 12. 1991 sprejela
ODLOK
o spremembah odloka o javnem redu in miru v občini Ribnica
1. člen
V 8. členu odloka o javnem redu in miru v občini Ribnica (SDL, št. 6/87) se v drugem odstavku namesto »komiteja« vstavi »sekretariata«.
2. člen
V 10. členu se namesto besede »samoupravne« vstavi beseda »druge« in črta »zveznih in«.
3. člen
V 14. členu se znesek »10.000 din« nadomesti z zneskom »100 SLT« in znesek »50.000 din« z zneskom »30.000 SLT« in črta »odgovorna oseba«.
Doda se drugi odstavek, ki se glasi: »Z denarno kaznijo od 25 SLT do 5.000 SLT se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe oziroma organizatorja«.
4. člen
V 15. členu se znesek »50.000 din« nadomesti z zneskom »od 25 SLT do 5.000 SLT«.
5. člen
V 16. členu prvi odstavek se znesek »25.000 din« nadomesti z zneskom »od 25 SLT do 2.500 SLT«.
V 12. točki se črta besedilo »ob zveznih in«.
V drugem odstavku se znesek »300.000 din« nadomesti z zneskom »od 100 SLT do 30.000 SLT«.
V tretjem odstavku odst. se znesek »30.000 din« nadomesti z zneskom »od 100 SLT do 30.000 SLT«.
6. člen
V 17. členu se znesek »5.000 din« nadomesti z zneskom »2.500 SLT«.
7. člen
V 18. členu se znesek »30.000 din« nadomesti z zneskom »od 25 SLT do 5.000 SLT«.
8. člen
V 19. členu se v drugem odstavku znesek »5.000 din« nadomesti z zneskom »2.500 SLT«.
9. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 22-35-86-01
Ribnica, dne 19. decembra 1991.
Predsednik
Skupščine občine Ribnica
France Mihelič, dipl. ek. l. r.